Neobjektívna kritika skresľuje skutočnosť

Neobjektívna kritika skresľuje skutočnosť

Rozvoj a výstavba     Bc. Ľubomír Veselický    
Niektoré chodníky a cesty v našom meste sú doslova v katastrofálnom stave a mesto iba zalátanie havarijného stavu nazýva veľkodušne rekonštrukciou . Týmito slovami komentoval neznámy autor na súkromnej stránke  SOL stav chodníkov v Seredi.
 
(Poznámka redakcie SOL : Autor článku je redakcii známy, nakoľko článok bol podpísaný a jeho uverejnenie bolo konzultované aj telefonicky. Autor však požiadal o zachovanie anonymity, čo redakcia rešpektuje.)
 
Neznámy autor má sčasti pravdu. Niektoré chodníky sú naozaj v zlom stave. Označovanie  ich stavu ako katastrofálneho je pre videnie reality tvrdými kritikmi  príznačné. Na území mesta máme  47,48  km chodníkov. Každý rok sú postupne opravované. Niektoré  iba čiastočne, iné  kompletne. Tak ako tie, ktoré boli rekonštruované  v prvých piatich mesiacoch roka  2020. Nie je to tak dávno, keď popraskaný asfalt pred Hokejkou i mestským  úradom bol  nahradený novým asfaltovým povrchom. Človek by očakával aspoň konštatovanie, že  ten chodník je lepší. Z niekoľkých vyjadrení ale vyplynulo, že mali byť zo zámkovej dlažby. Našincovi jednoducho nevyhovieš.
 
Americký filozof Ralph Waldo Emerson takúto situáciu opísal slovami:
„Nech robíte čokoľvek, potrebujete na to odvahu. Ak ste sa pre niečo rozhodli, vždy sa nájde niekto, kto vám povie, že to robíte zle. Vždy sa objavia nejaké ťažkosti, ktoré vám budú našepkávať, že tú kritiku si naozaj zaslúžite. Naplánovať si niečo a riadiť sa tým až do konca si vyžaduje takú istú odvahu, akú potrebuje vojak v boji. Víťazstvo však potrebuje odvážnych mužov a ženy, ktorí ho dobyjú.“  
 
Informáciu iba o čiastočných opravách chodníkov je potrebné doplniť o celoplošné rekonštrukcie chodníkov, ktoré boli v Seredi vykonané v prvých piatich mesiacoch tohto roku.
 
Lokalita                               Dĺžka v  metroch           Plocha v  metroch  štvorcových
Hviezdoslavova ulica                 372                                 706
Legionárska ulica                         60                                 218
Stromová ulica                              14,4                               23,1
Dionýza Štúra                                 21                                 32,85
8.Mája                                            180                                288
Zámocky park                              129                                452
S p o l u :                                        776,4                          1 719,95
Neobjektívna kritika skresľuje skutočnosť