Havarijné odizolovanie základov na stavebnom úrade MsÚ v Seredi

Havarijné odizolovanie základov na stavebnom úrade MsÚ v Seredi

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Budova stavebného úradu MsÚ vykazovala už dlhšiu dobu poškodenie izolácie proti spodným a dažďovým vodám, čoho následkom vznikalo  vlhnutie stien a opadávanie vnútorných omietok. Ďalej na južnej strane budovy neboli odkvapové rúry odvedené od budovy, čo spôsobovalo podmáčanie terénu a následné sadanie budovy. Táto skutočnosť spôsobila trhliny v murive vo veľkej časti budovy, ktoré bolo treba bezodkladne sanovať, aby sa predišlo ďalším škodám.
 
 
Injektážou boli odizolované aj vnútorné priestory a omietnuté sanačnou maltou. Na zadnej obvodovej stene bola zrealizovaná nová fasáda. Na základe verejného obstarávania práce vykonala firma BAUMANN Nitra s.r.o. a cena za dielo bola vyčíslená na 46 198,16 eur.
 
 
 
 
 Havarijne odizolovanie základov na stavebnom úrade MsÚ v Seredi  Havarijne odizolovanie základov na stavebnom úrade MsÚ v Seredi  Havarijne odizolovanie základov na stavebnom úrade MsÚ v Seredi  Havarijne odizolovanie základov na stavebnom úrade MsÚ v Seredi  Havarijne odizolovanie základov na stavebnom úrade MsÚ v Seredi  Havarijne odizolovanie základov na stavebnom úrade MsÚ v Seredi  Havarijne odizolovanie základov na stavebnom úrade MsÚ v Seredi  Havarijne odizolovanie základov na stavebnom úrade MsÚ v Seredi  Havarijne odizolovanie základov na stavebnom úrade MsÚ v Seredi  Havarijne odizolovanie základov na stavebnom úrade MsÚ v Seredi  Havarijné odizolovanie základov na stavebnom úrade MsÚ v Seredi