Poplatkov za nevrátenie knihy sa obávať nemusíte

Poplatkov za nevrátenie knihy sa obávať nemusíte

Umenie a literatúra     Iveta Tóthová    
 
Mestská knižnica v Seredi je z dôvodu opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 od 12. marca až do odvolania zatvorená. Členom knižnice už na mnohých vypožičaných knihách vypršala dlžka výpožičnej doby.
 
Za oneskorené vrátenie knihy by ste za normálnej situácii museli zaplatiť poplatok. Mestská knižnica v Seredi účtuje tieto poplatky za porušenie výpožičného poriadku nasledovne:
 
1. upomienka: 1,00 € 
2. upomienka: 1,50 € 
3. upomienka: 2,00 €
 
Pracovníci mestskej knižnice mysleli aj na tento problém.  V čase dočasného zatvorenia knižnice informovali svojich čitateľov, že o dĺžku výpožičnej doby nemusia mať starosť. Poplatky za oneskorené vrátenie knihy sa účtovať nebudú. Knihy nevracajte ani do Biblioboxu.
Poplatku za nevrátenie knihy sa obávať nemusítePoplatku za nevrátenie knihy sa obávať nemusíte