Virtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v mestskom múzeu

Virtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v mestskom múzeu

Zvyky a tradície     Iveta Tóthová    
 
Mestské múzeum v Seredi každoročne v období pred Veľkou nocou  pripravuje pre svojich návštevníkov tvorivé dielne. Šikovní a kreatívni lektori odovzdávali svoje skúsnosti i techniku zdobenia kraslíc každému, kto do múzea zavítal. Tento rok sa z bezpečnostných dôvodov tvorivé dielne neuskutočnia, no o pohľad na nádherné kraslice Seredčania ukrátení nebudú.  Vedúca múzea Mária Díková sa rozhodla aspoň virtuálne verejnosti ukázať výstavu kraslíc, ktoré múzeu venovali   Hedviga Hupková zo Serede, Magda Šimáková tiež zo Serede, Anna Ščípová zo Šoporne, Viera Demáková zo Serede, Anna Kubalová zo Šoporne, Viera Boledovičová zo Serede, Zita Krajčírová z Paty, Dušan Opát z Galanty a  Emília Bondorová zo Sládkovičova.
 
Ako vidieť na fotografiách techniky zdobenia sú rôzne:  maľovanie voskom, servítková technika,  vajíčka zdobené slamou, bavlnkami či vyškrabávaním. Zdobenie kraslíc neodmysliteľne patrí do slovenských zvykosloví a hrá dôležitú úlohu pri zachovávaní tradícií. Tak čo, inšpirovali sme Vás?
 
Virtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeuVirtuálna prehliadka veľkonočných kraslíc v Mestskom múzeu