STRONGMANI - nový román z dielne Ruženy Scherhauferovej

STRONGMANI - nový román z dielne Ruženy Scherhauferovej

Umenie a literatúra     Iveta Tóthová    
Z pera Ruženy Scherhauferovej uzrel svetlo sveta ďalší román. Úspešná spisovateľka zo Serede tento raz čerpala námet zo sveta silných mužov. Román s názvom STRONGMANI opisuje príbeh kamarátov Martina Mišíka, Petra Krišku a Juraja Vašutka, troch priateľov, strongmanov – silných mužov. Každý z nich je iný, ale zároveň jedinečný. Majú odlišný pohľad na vzdelanie, život, na šport, ktorému podľahli, na lásku, rodinu a na silu, ktorú si musia denno-denne udržiavať a zvyšovať ju cvičením a posilňovaním. Zaujímavý je pohľad na ich súkromie, ktoré často zatláčajú do úzadia, len aby dosiahli aspoň čiastkové úspechy. Hľadajú si svoj spôsob tréningu a svoju cestu - často neľahkú. Boria sa s prekážkami, nepoznajú bolesť, idú až za hranice svojich možností.
 
Román vychádza 23. októbra 2019 a čitatelia sa určite majú už v týchto chvíľach načo tešiť.
Z pera Ruženy Scherhauferovej vychádza ďalší román