Putovná charitatívna vernisáž „DRŽME SPOLU“

Udalosti a ľudia     p. Hulíková, p. Šarvaicová    
Sereď zažije unikátnu putovnú výstavu spojenú s charitatívnou vernisážou „DRŽME SPOLU“ ktorá prichádza z Čiech. Cieľom tejto výstavy a vernisáže je stimulácia záujmu verejnosti a pomoc rodinám starajúcich sa o pacientov nachádzajúcich sa na hranici medzi životom a smrťou, o pacientov s diagnózou „Vigílna kóma“ a rodinám starajúcich sa o svoje deti so zdravotným postihnutím. Medzi ďalšie ciele patrí aj prispievanie k integrácii zdravotne hendikepovaných ako aj posilnenie vzájomne komunitných vzťahov. Ide o  verejné poukázanie a zviditeľnenie problematiky nefunkčnosti sociálneho a zdravotného systému na Slovensku, či prepojenie pomoci ľuďom vo veľmi ťažkej životnej situácii s odborníkmi v danej oblasti a politikmi. Od nich závisia osudy ľudí.
Táto diagnóza ovplyvňuje nie len samotných pacientov, ale celé rodiny. Celková liečba býva mimoriadne náročná. Pre niektorých ťažko predstaviteľná. Žiaľ, z mnohých dôvodov sa títo pacienti so svojimi rodinami dostávajú na okraj záujmu a mnohokrát aj na okraj spoločnosti. Preto vznikla iniciatíva, ktorá poukazuje, že týmto ľuďom je potrebné pomôcť. Cieľom výstavy je aj poukázanie na zle fungujúci sociálny a zdravotný systém a pripomenutie všetkým politikom, že osudy ľudí sú  práve v ich rukách.
Vystavované fotografie vytvárali sociálni dokumentaristi v Českej republike profesor Jindřich Štreit a na Slovensku fotograf Peter Lančarič. Autori týmito fotografiami ponúkajú pohľad na realitu, ktorá je hlbšia a závažnejšia. Nefotografujú skutočnosť zvonka, ale z vnútra. Vystavené fotografie zachytávajú vnútornú silu a večnú nádej človeka.
Oficiálne a úspešné zahájenie putovnej charitatívnej vernisáže „DRŽME SPOLU“ po Slovensku sa uskutočnilo dňa 17.5.2018 na Bratislavskom hrade za účasti významných osobností z lekárskeho, vedeckého, umeleckého, ale aj politického prostredia zo Slovenska a zahraničia.  Následne pokračovala výstava svoju púť do Trnavy za podpory Trnavského samosprávneho kraja a mesta Trnava.
Každá jedna vernisáž s výstavou zožala veľký úspech a získala veľkú podporu občanov.
Ako už bolo spomenuté, okrem poukázania na problematiku ide aj o charitatívnu akciu, preto umelecký maliar Milan Ščibravý venoval jedno zo svojich umeleckých diel do dražby z ktorej bude vydražená suma venová na podporu pacientov v bdelej kóme. Dražba bude zverejnená na sociálnej sieti Fcebook na stránke Pomocná ruka nádeje.
Charitatívna vernisáž „DRŽME SPOLU“ sa uskutoční 31.05.2019 o 17:00 hod v bastione kaštieľa v Seredi .
Výstava bude sprístupnená pre verejnosť do 23.6.2019. Organizátorom vernisáže je OZ Pomocná ruka nádeje za podpory mesta Sereď.
Výťažok z výstavy bude verejne prerozdelený pacientom v bdelej kóme na Slovensku.
Ukážme spoločne, že nám títo pacienti a ich rodiny v ťažkej životnej situácii nie sú ľahostajní.
Kontakt:  Michaela Huliková
                 e-mail:michaela.hulikova@gmail.com
                 Tel.:0043 699/19661900