Jediným členom Mladej Serede na MsZ bol syn primátora

Jediným členom Mladej Serede na MsZ bol syn primátora

Občania a občianske združenia     občianske združenie Mladá Sereď    

Mladá Sereď je apolitické občianske združenie, ktoré má viacero členov a na mimoriadnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 25. mája 2015, neiniciovalo žiadnu organizovanú aktivitu. Preto by sme sa radi vyjadrili k diskusným príspevkom, ktoré boli uverejnené v médiu Sereďonline pod článkom Rokovanie MsZ prebieha v sále plnej občanov, kde diskutujúci navodzujú dojem, že účasť člena Martina Tomčányiho ml. a iných osôb na zasadnutí MsZ bola akciou organizovanou OZ Mladá Sereď. Zásadne sa vyhradzujeme voči týmto tvrdeniam.

 

            Od začiatku združenia v roku 2012 nielen vystupujeme, ale aj konáme ako apolitické združenie. Mimoriadneho mestského zastupiteľstva sa zúčastnil len jediný člen združenia, a to Martin Tomčányi ml. v rámci osobnej iniciatívy. Žiadny iný člen združenia sa zastupiteľstva nezúčastnil. Združenie spolupracuje s mestom Sereď rovnako ako ktorákoľvek iná organizácia fungujúca v našom meste, a to za úmyslom presadzovať záujmy mladých ľudí v Seredi. Mladá Sereď sa dištancuje od riešenia akýchkoľvek politických tém. Združenie bude mať záujem spolupracovať s mestom aj v prípade, ak bude vo vedení ktokoľvek iný a zároveň sme za legálne prešetrenie akéhokoľvek podozrenia zo spáchania trestného činu. Za tri roky fungovania nášho združenia nemali členovia žiadne finančné ohodnotenie, všetky svoje aktivity robia z vlastnej iniciatívy a dobrovoľne. 

 

Zoznam členov občianskeho združenia Mladá Sereď:

Dagmara Tóthová

Zuzana Javorová

Petra Benkovská

Natália Forgáčová

Lukáš Šiška

Tomáš Štibrány

Petra Krajčovičová

Anton Dúbravec

Peter Sabo

Jana Hlavatá

Miroslava Dudášová

Ivana Hubinská

Dominika Kušnierová

Diana Kušnierová

Barbora Rutová

Viktória Škodová

Martin Tomčányi

Jediným členom Mladej Serede na MsZ bol syn primátora