TITULKA Projekty

Projekty

Aktuálne podané projekty mesta Sereď
V rámci športového štvrtku bol slávnostne otvorený zrevitalizovaný vnútroblok na Garbiarskej ulici, ktorý ponúka nový oddychový i športový priestor
Projekt - Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď
Základná škola J. Fándlyho - krok k udržateľnosti s fotovoltickými panelmi
Pre žiakov a učiteľov dvoch škôl pribudol nový veľkokapacitný cykloprístrešok
Mestská knižnica bude po novom moderná a prístupná pre všetkých
Materská škola už využíva solárnu energiu
Materská škola na Komenského ulici získala grant na fotovoltaické panely vo výške 23 208 eur
Slávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.Komenského
Na mestskú cyklostrasu bolo vydané stavebné povolenie. Na samotnú realizáciu si ale ešte počkáme
Projekt Domu kultúry - Mestského múzea „Dialóg poznávania hmatom“
Aktuálne projekty mesta Sereď financované z externých zdrojov
Úspešný projekt na riešenie inžinierskych sietí kaštieľa z Fondu na rozvoj Trnavského kraja
Mestská knižnica získala nenávratný finančný príspevok na modernizáciu
Základná škola J.A.Komenského bude mať nový športový areál
Materská škola D.Štúra „A“ prešla rekonštrukciou
Prvý
RTV Krea: Sídlisko D. Štúra I. zregenerovali z mimorozpočtových zdrojov
Regenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončená
Rekonštrukcia začína: materská škola na D. Štúra sa do troch mesiacov stane energeticky úspornou
Sereď získala 1,1 milióna eur z externých zdrojov. Vynovíme ďalšie sídlisko v meste a znížime energetickú náročnosť budovy škôlky
Nová atletická dráha na Základnej škole Juraja Fándlyho
Sereď chce vynoviť aj sídlisko na Legionárskej ulici, k participácii na projekte opäť pozýva obyvateľov
RTV Krea: Do piatka 18. februára sa môžu obyvatelia Serede zapojiť do participácie na projekte obnovy sídliska
Vyberte si z predbežných variantov riešenia regenerácie sídliska na Garbiarskej ulici
Zrenovovaný podstavec Pamätníka oslobodenia na Námestí slobody
Projekt: Poskytovanie opatrovateľskej služby                      v meste Sereď
Nový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzke