TITULKA Projekty

Projekty

Na mestskú cyklostrasu bolo vydané stavebné povolenie. Na samotnú realizáciu si ale ešte počkáme
Projekt Domu kultúry - Mestského múzea „Dialóg poznávania hmatom“
Aktuálne projekty mesta Sereď financované z externých zdrojov
Úspešný projekt na riešenie inžinierskych sietí kaštieľa z Fondu na rozvoj Trnavského kraja
Mestská knižnica získala nenávratný finančný príspevok na modernizáciu
Základná škola J.A.Komenského bude mať nový športový areál
Materská škola D.Štúra „A“ prešla rekonštrukciou
Prvý
RTV Krea: Sídlisko D. Štúra I. zregenerovali z mimorozpočtových zdrojov
Regenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončená
Rekonštrukcia začína: materská škola na D. Štúra sa do troch mesiacov stane energeticky úspornou
Sereď získala 1,1 milióna eur z externých zdrojov. Vynovíme ďalšie sídlisko v meste a znížime energetickú náročnosť budovy škôlky
Nová atletická dráha na Základnej škole Juraja Fándlyho
Sereď chce vynoviť aj sídlisko na Legionárskej ulici, k participácii na projekte opäť pozýva obyvateľov
RTV Krea: Do piatka 18. februára sa môžu obyvatelia Serede zapojiť do participácie na projekte obnovy sídliska
Vyberte si z predbežných variantov riešenia regenerácie sídliska na Garbiarskej ulici
Zrenovovaný podstavec Pamätníka oslobodenia na Námestí slobody
Projekt: Poskytovanie opatrovateľskej služby                      v meste Sereď
Nový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzke
Kaštieľ zabojuje o štátnu dotáciu
Projekt
Vyberte si z predbežných variantov riešenia regenerácie D. Štúra II. a napíšte nám
Sereď má záujem vynoviť ďalšie sídlisko. Projekt musí reagovať na klimatické zmeny