Vo veku 92 rokov nás navždy opustila p. Alžbeta Vargová, držiteľka Ceny pamäti národa

Vo veku 92 rokov nás navždy opustila p. Alžbeta Vargová, držiteľka Ceny pamäti národa

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
S hlbokým zármutkom oznamujeme,
 
že nás vo veku 92 rokov navždy opustila
 
p. Alžbeta Vargová.
 
Alžbeta Vargová rod. Bilková  sa narodila 4.8.1929 v Seredi.  V roku 1932 sa rodina presťahovala do domčeka na židovskom cintoríne. Počas vojnových rokov ako školáčka spolu s otcom evidovala zoznamy zavraždených obetí nacistami v seredskom koncentračnom tábore, aby mohli byť ich hroby po vojne identifikované a obete tak nestratili mená. Spolu so svojím bratom pomohla jednému zo židovských väzňov utiecť z tábora, ktorý na cintoríne kopal hroby. Vďaka tomu sa zachránil a dostal k partizánom , za čo sa Alžbete strážcovia tábora vyhrážali smrťou. Po vojne začala pracovať ako pomocná laborantka v prevádzke na výrobu kyselín. Na židovskom cintoríne prežila so svojou rodinou celé detstvo až do dospelosti a aj dva roky po sobáši so svojím manželom Jánom Vargom.
 
Alžbeta Vargová v roku 2020 získala Cenu pamäti národa, ktorá je každoročne udeľovaná ľuďom, ktorí v jednej chvíli svojho života preukázali, že česť, sloboda a ľudská dôstojnosť nie sú iba prázdne slová. Občianske ocenenia sú udeľované každoročne pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie – 17. novembra.  Cena je udeľovaná občianskym združením Post Bellum.
 
Posledná rozlúčka so zosnulou sa koná dnes o 13:30 hodine na Mestskom cintoríne v Seredi.
 
Vo veku 92 rokov nás navždy opustila p. Alžbeta Vargová, držiteľka Ceny pamäti národaVo veku 92 rokov nás navždy opustila p. Alžbeta Vargová, držiteľka Ceny pamäti národa