Analýza obyvateľov - demografická krivka za uplynulé roky

Analýza obyvateľov - demografická krivka za uplynulé roky

Demografia     Iveta Tóthová    
 
Počet obyvateľov je za posledné roky v našom meste takmer stabilizovaný aj keď  mierny pokles. badať je.  Kým v  roku 2018 žilo v Seredi 16 028 ľudí, v roku 2019 to bolo  o čosi menej a to 15 882. O rok neskôr, v roku 2020 nás bolo 15 763 no a v roku 2021 štatistika uvádza počet obyvateľov 15 533.
 
Pôrodnosť
 
Čo sa týka pôrodnosti, počet narodených detí je v posledných rokoch v Seredi kolísavý.  V roku 2018 sa v našom meste narodilo 140 bábätiek. V nasledujúcom roku bolo toto číslo takmer rovnaké a to 139. V roku 2020  prišlo na svet 150  detí a v roku 2021 sa ich narodilo 121.
 
Prinášame aj informáciu o pôrodnosti v okolitých mestách za posledné dva roky. V Galante s počtom obyvateľov 14 926 ( k 31.12.2020 )  sa v roku 2020 narodilo 126 detí  a v roku 2021 to bolo 151. V  Šali s počtom obyvateľov 21 304 ( k 31.12.2020 ) sa v roku 2020 narodilo 152 a v roku 2021 celkom 158 detí.
 
Úmrtnosť
 
Ako sa detičky rodili, tak ľudia žiaľ aj umierali. V roku 2018 bola úmrtnosť 170 ľudí, v roku 2019 to bolo 166, v roku 2020 umrelo 165 ľudí. Svoju silu ukázala korona aj v našom meste a s tým súvisela aj vyššia úmrtnosť, ktorá predstavovala minulý rok 234 ľudí.
 
Tak ako pri pôrodnosti aj tu môžeme porovnávať. V Galante v roku 2020 umrelo celkom 176 a v roku 2021 celkom 226 ľudí. Šaľa zaznamenala v roku 2020 počet úmrtí 245 a v roku 2021 to bolo 290.
 
Odsťahovaní a prisťahovaní
 
Dôležitým údajom sú aj odsťahovaní a prisťahovaní obyvatelia. V porovnaní sa každý rok viac ľudí odsťahuje ako prisťahuje. V roku 2018 sa zo Serede odsťahovalo 341 ľudí, v roku 2019 to bolo 316, o rok neskôr sa rozhodlo odsťahovať 296 a v roku 2021  to bolo 337 ľudí.
 
Za svoje bydlisko si Sereď v roku 2018 vybralo 216 ľudí, v roku 2019 sa prisťahovalo 197, v roku 2020 to bolo 192 a v minulom roku 219 ľudí.
 
Tabuľkové zobrazenie
 
 
 
 
Analýza obyvateľov - demografická krivka za uplynulé roky