Myšlienkové pochody súce na posúdenie psychiatrom

Udalosti a ľudia     Ľubomír Veselický    
Referentka komunikácií MÚ a projektov mesta pani Z. Slahučková  reagovala 10. januára 2022 na  otázku občana článkom Sereď komunikuje: občan sa pýtal na odškodnenie za zabratie priestoru v dome odpadmi, ktorý uverejnila na webovej stránke mesta. Otázka znela takto:  V súvislosti so zmenou frekvencie odvozu komunálnych odpadov vzniknú občanom problémy, kde v rámci svojho rodinného domu uskladniť odpady. Uvažuje mesto nejak odškodniť občanov za to, že prenáša svoje kompetencie na ľudí?
Rozoberme si túto otázku na drobné.
 
1/ Kde v rámci svojho rodinného domu uskladniť odpady?
A kde ich vlastník rodinného domu mával doposiaľ? Niekde ich určite mal. Preto moja odpoveď znie:
Odpady môže mať pokojne  tam, kde ich mal doteraz.
 
2/ Odškodnenie? Definujme si, čo odškodnenie je.
.......................................................................................................................
Význam slova „ odškodnenie ” v Slovníku slovenského jazyka
Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.
odškodné, -ého stred. náhrada za spôsobenú škodu, za poškodenie 
...............................................................................................................................
Moja odpoveď znie: Ak si niekto myslí, že počas trinástich dní do dňa zberu komunálneho odpadu mu vznikla škoda tým, že mal niekde v dome alebo pri ňom uložený odpad, ktorý sám vyprodukoval, môže sa náhrady domáhať súdnou cestou. Poznámka: Som sám zvedavý ako by takéto konanie mohlo dopadnúť, keďže slovo „poškodený“ znamená:
........................................................................................................................
Význam slova „ poškodený ” v Slovníku slovenského jazyka
poškodený, -ého muž. r. práv. osoba, ktorá má škodu (obyč. hmotnú) z protiprávneho konania inej osoby
.................................................................................................................................
V návrhu by  teda „poškodený“ musel uviesť, že povinný  (mesto Sereď) sa dopustil protiprávneho konania. V čom ale spočíva  protiprávnosť konania mesta? V tom, že včas a preukázateľne oznámilo vlastníkom rodinných domov že frekvenciu zberu komunálneho odpadu z dôvodu hospodárnejšieho využitia vozidla na zber a pracovníkov mení od 1.1.2022 z týždňového intervalu na dvojtýždenný?
 
3/ Mesto prenáša svoje kompetencie na ľudí?
.......................................................................................................................
Význam slova „ kompetencia ” v Slovníku slovenského jazyka
kompetencia, -ie žen. r. adminprávomoc, pole pôsobnosti:
........................................................................................................................
Ktoré konkrétne právomoci prenieslo mesto na obyvateľov? Držanie nimi vyprodukovaného odpadu na tom istom mieste ako v predchádzajúcich rokoch, odkiaľ je vykonávaný zber, odvoz a potom jeho likvidácia uložením na skládku?
 Záver. Nie je podstatné,  kto sa pýtal. V každom prípade je to dielo  podľa receptu: Spochybniť, vyvolať nevôľu, lebo čím horšie, tým lepšie. Tentoraz otázkou, ktorá nemá reálne opodstatnenie a jej autor je zrelý na psychoanalýzu. (psychoanalýza, -y žen. r. teória a terapeutická metóda, ktorá vznikla v buržoáznej psychológii, vysvetľujúca psychické javy a poruchy na základe potlačených pudov (hlavne pohlavného pudu);)