Úradné hodiny na mestskom úrade v dňoch 23.12.2021 a 31.12.2021

Úradné hodiny na mestskom úrade v dňoch 23.12.2021 a 31.12.2021

Mestský úrad     Martina Klinková    
Oznamujeme občanom, že úradné hodiny mestského úradu v Seredi budú nasledovné:
 
dňa 23.12.2021 (štvrtok) od 07.00 hod. do 12.00 hod.
dňa 31.12.2021 (piatok)  od 07.00 hod. do 11.00 hod.
 
Ostatné dni zostávajú úradné hodiny bez zmeny.
 
Kontakty v prípade potreby:
MsP:                           159
Matrika:                      031/789 2215
Správa cintorína:       0951 797 937
Zimná údržba:           0918 815 726
Verejné osvetlenie:   0918 450 856
 
Kompletný zoznam kontaktov na zamestnancov mestského úradu: https://www.sered.sk/s173_kompletny-zoznam-kontaktov
 
Úradné hodiny na mestskom úrade v dňoch 23.12.2021 a 31.12.2021