Obecný dom má izolovaný základ

Obecný dom má izolovaný základ

Mestský úrad     Bc. Ľubomír Veselický    
Vonkajšia časť starej budovy mestského úradu, postavená ako obecný dom v roku 1910, javila v dotyku s chodníkom známky poškodenia  muriva zemskou vlhkosťou.  Po posúdení zhoršujúceho sa stavu omietky  nad chodníkom prijalo mesto rozhodnutie o technickom riešení tohto problému. Po získaní stanoviska Krajského pamiatkového úradu k zamýšľanej oprave objednalo práce u spoločnosti Šuran M s. r. o. 
Nevyhnutná injektáž  základovej časti budovy, odvedenie dažďovej vody žľabmi  a omietnutie sokla boli ukončené v prvej dekáde decembra 2021.
Obecný dom  má izolovaný základObecný dom  má izolovaný základObecný dom  má izolovaný základ