Mestský úrad funguje od 25.11.2021 v obmedzenom režime.

Mestský úrad     PhDr. Silvia Adamčíková, vedúca organizačného oddelenia    
Mestský úrad v Seredi  od 25.11.2021 poskytuje služby pre verejnosť v obmedzenom režime.
 
Prosíme občanov o prioritné využívanie mailovej komunikácie na adrese mu@sered.sk alebo telefonickej komunikácie. Vybavené budú iba úkony, ktoré nemôžu byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie.
 
Pri vybavovaní na úrade je občan povinný mať prekryté horné dýchacie cesty použitím respirátora.    
Odporúčame obyvateľom platiť poplatky a iné platby mesta elektronickou formou.
 
Zberný dvor a mestské trhovisko sú otvorené ako doteraz.
 
Mobilné tel. čísla zamestnancov mestkého úradu:
Adamčíková Silvia, PhDr. 0905 556 879 vedúca organizačného odd.
Bíro Branislav, Ing. 0917 448 115 projektový manažér
Florišová Eva, Ing. 0918 450 855 vedúca finančného odd.
Gašparovičová Andrea, JUDr. 0915 119 229 právny referát
Halabrínová Anna, Ing. 0918 450 852 vedúca odd. ÚP a SP
Himpán Ján, Ing. 0918 815 726 vedúci VPP
Chmelár Libor 0948 661 266 zberný dvor
Kancelária č.13 - dane 0907 642 168 referentky finančného odd.
Kancelárie ÚP a SP 0907 642 166 referentky odd. ÚP a SP
Kišš Peter 0918 450 856 ORM - komunálne služby
Klinka Michal, Ing. 0918 963 237 ORM - doprava
Grillová Marianna Ing. 0907 983 608 ORM - investičná výstavba
Klottonová Miriam 0951 571 682 referent odd.život.prostredia
Kováčová Silvia, Mgr. 0918 450 853 vedúča odd. školstva
Mrnková Mária, Ing. 0903 243 093 referent pre sociálnu oblasť
Nagyová Darina 0907 642 167 právny referát - majetok
Navrátilová Katarína,Ing. 0905 822 016 referent odd.život.prostredia
Opátová Lucia, Bc. 0948 340 037 referent odd.život.prostredia
Paľovová Jana 0918 194 924 zberný dvor
Račák Miroslav, Mgr. 0918 815 728 civilná obrana, odd.školstva
Šišo Marián, Ing. 0905 556 880 vedúci odd. rozvoja mesta
Tomčányi Martin, Ing. 0905 601 174 primátor mesta
Vargová Daniela, JUDr. Ing. 0951 152 829 vedúca právneho referátu
Veselický Ľubomír, Bc. 0905 592 707 zástupca primátora
Vohláriková Zuzana, Bc. 0907 736 841 vedúca odd. život. prostredia
Plavocká Monika 0951 797 937 - SPRÁVA CINTORÍNA