Niekto stále melie iba to svoje

Niekto stále melie iba to svoje

Udalosti a ľudia     Ľubomír Veselický    
 
Úhlavný priateľ vedenia mesta v diskusii k článku „Radšej staviam školy a dávam chudobným ľuďom jedlo alebo oblečenie“  o hviezde FC Liverpoolu Adriáno Swaton Sandiovi Mané ,ktorý na stránku SOL pridala redakcia  7. októbra 2021, 17:28 sa  o 20.13 hod. vyjadril takto:
Cirkev po desatrocia pomaha chudobnym ludom po celom svete. Neznamena to vsak, ze farari, radove sestry ci nebodaj Papez ziju na ulici.
Aj pri v podnikani su rozdiely – nie je podnikatel ako podnikatel.
U nas v Seredi katolickej charite vedenie mesta zobralo budovu v ktorej pomahali a dalo ju na podnikanie. Pred pomocou chudobnym uprednostnili sukromny biznis.
Tak to je. Niekto ma mieru a iny ani len netusi, o com je rec…
Na túto s článkom nesúvisiacu informáciu reagoval trefne o niekoľko minút iný diskutér takto:
Pre majka 7. októbra 2021, 20:52
Majko ty zas trepeš od veci,članok je o S.Maném z liverpoolu,a ty tu blúzniš o katolíckej charite v Seredi zjavne máš problémy s pochopením písaného textu.
Manipulovať verejnú mienku o nejakých udalostiach s neuvedením konkrétnej budovy,  ktoré sa udiali pred štyrmi rokmi je ľahké. Najmä, ak  väčšina obdivovateľov miestneho mienkotvorcu nepozná príčiny, ktoré k odchodu Trnavskej arcidiecéznej charity z budovy bývalej školy na Garbiarskej ulici viedli.
Vedenie mesta podľa vyššie uvedeného vyjadrenia Miloša Majka:
 
1/  Zobralo charite budovu,
2/ dalo ju na podnikanie,
3/ pred pomocou chudobným uprednostnilo súkromný biznis. 
 
Fakty
 
K bodu 1/ - Zobrať niekomu niečo môžete iba vtedy,  ak to niečo patrí tomu druhému. Časť budovy postavenej ako škola na Garbiarskej ulici bola Trnavskej arcidiecéznej charite prenajatá zmluvou  z 21.12.2016.
O ukončení nájomného vzťahu medzi charitou  a mestom Sereď hovorí  v dôvodovej správe Materiál MsZ z rokovania 21.9.2017 č. 16.B s názvom
Poskytovanie služieb Trnavskou  arcidiecéznou charitou a OZ STORM  toto:
Dňa 24.7.2017 bolo od Trnavskej arcidiecéznej charity na Mestský úrad v Seredi doručené oznámenie stanoviska k problému prevádzky nocľahárne v meste Sereď počas nasledujúceho zimného obdobia 2017/2018. Trnavská arcidiecézna charita a OZ STORM poskytujú svoje sociálne služby v objekte na Garbiarskej ul., ktorý bol predmetom obchodnej verejnej súťaže. Komisia na svojom zasadnutí dňa 13.9.2017 prijala návrh uchádzača so začatím nájmu objektu na Garbiarskej ul. od 1.1.2018. Z uvedeného dôvodu je potrebné dať doterajšiemu nájomcovi výpoveď z nájmu od 1.10.2017, výpovedná lehota sú 3 mesiace. V prípade, že budeme pokračovať v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou a OZ STORM je potrebné rozhodnúť, do akých priestorov budú presťahovaní. Požiadavky na značné investície mesta, ktoré konateľ Trnavskej arcidiecéznej charity poslal listom z 19.7.2017 sú prílohu tohto článku.
 
K bodu 2/ - Tvrdenie o odovzdaní budovy na podnikanie je cielene veľmi zjednodušený pohľad na nájomnú zmluvu, pretože účelom nájmu podľa článku III j zmluvy je Bytový dom s  polyfunkciou a Domov dôchodcov. Otázka. Sereď byty a zariadenie pre seniorov nepotrebuje?
 
K bodu 3/ - Výrok o uprednostnení súkromného biznisu pred pomocou chudobným je manipulácia, ktorá zamlčala dve podstatné skutočnosti.
        
          a) Každý investor stavia bytové domy alebo rodinné domy s cieľom dosiahnutia nejakého zisku.
    
          b) Mesto v  základnej otázke zabezpečenia nocľahov bezdomovcom v zimných mesiacoch pokračovalo na vlastné náklady vo všetkých nasledujúcich rokoch. Verejne prezentované predpovede, ako budú v Seredi zomierať ľudia bez domova  na podchladenie, sa nenaplnili. Ak niekto riskoval a uprednostnil požívanie alkoholu a nocovanie v nevykúrenom prostredí, urobil tak z vlastného rozhodnutia.   
 
Jedno je ale pravda. Mnohí Seredčania ani len netušia, o čom je reč. A práve z tohto dôvodu sú ochotní uveriť zavádzajúcim polopravdám.
 
                                                                                                     
Niekto stále melie iba to svoje Niekto stále melie iba to svoje Niekto stále melie iba to svoje Niekto stále melie iba to svoje