Dve lipy spílili arboristi. Práce na chodníkoch pri križovatke pokračujú

Dve lipy spílili arboristi. Práce na chodníkoch pri križovatke pokračujú

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Hneď vedľa svetelnej križovatky boli dnes odstránené približne sto-ročné lipy. Jedna dožívajúca a druhá nebezpečne naklonená do cesty. Boli zároveň dôvodom narušenia plynulosti rekonštrukcie chodníkov v Seredi.
 
Odkryté korene predstavovali možné nebezpečenstvo
Po odfrézovaní starého chodníka pri križovatke sa ukázali obnažené koreňové nábehy lipy, z ktorých sa dala vyčítať nestabilita stromu. Odborníci sa obávali možnosti, že by sa v budúcnosti mohol kmeň zrútiť smerom do križovatky. Zároveň sa zistilo, že korene tohto stromu narušujú schodisko susednej stavby. Stavebné práce a udupávanie zeminy v okolí stromu pri kladení zámkovej dlažby by stabilitu stromu mohli ešte zhoršiť a sklon kmeňa ku križovatke by narástol. Takto vyplynula potreba výrubu lipy a tiež susednej, dožívajúcej.
 
Arboristi v Seredi opäť
Stiesnené podmienky pri výrube, elektrické vedenie a tiež blízkosť frekventovanej križovatky rozhodli o tom, že výruby nebude realizovať mesto svojpomocne, ale odbornou spoločnosťou. Dve lipy bezpečne odstránili skúsení pilčíci, ktorí už seredské stromy poznajú. V lete napríklad ošetrovali historické platany a orech čierny v Zámockom parku. Pílilo sa stromolezecky pomocou lán bez potreby plošiny. Na záver arboristi zarovnajú spodné časti kmeňov frézou. Náhradná výsadba za dve lipy malolisté sa bude realizovať v zmysle platných vydaných rozhodnutí vo vhodnom vegetačnom období.  
 
Napriek komplikácii, chodníky dokončia v októbri
Získať súhlas na výrub stromu nie je možné zo dňa na deň, dokonca ani z týždňa na týždeň. Musia sa  rešpektovať lehoty správneho konania. Preto boli práce na tomto úseku chodníka pozastavené približne na tri týždne a oproti plánovanému časovému harmonogramu nastal sklz. „Na opačnej strane chodníkov, od strany prevádzky AB, zároveň pracujeme, úsek je vybavený dočasnou pešou lávkou pre chodcov. Do konca tohto októbra budú obidva úseky dokončené,“ vysvetlil Marián Šišo, vedúci Oddelenia rozvoja mesta.
 
Prosíme o trpezlivosť
Mesto Sereď prosí chodcov o trpezlivosť. V úseku svetelnej križovatky aktuálne vznikla situácia, kedy chodci musia strpieť istý diskomfort, aj obchádzky. Tieto chodníky budú pre peších úplne priechodné ešte v októbri 2021.
Dve lipy spílili arboristi. Práce na chodníkoch pri križovatke pokračujúDve lipy spílili arboristi. Práce na chodníkoch pri križovatke pokračujúDve lipy spílili arboristi. Práce na chodníkoch pri križovatke pokračujúDve lipy spílili arboristi. Práce na chodníkoch pri križovatke pokračujú