Vykurovacie obdobie prináša so sebou aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Vykurovacie obdobie prináša so sebou aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Bezpečnosť     Iveta Tóthová    
 
Počas vykurovacieho obdobia vzniká zvýšené nebezpečenstvo požiarov. Preto je v tomto období potrebné venovať zvýšenú pozornosť vykurovacím zariadeniam.
 
Hasiči za prvých 9 mesiacov tohto roka evidujú z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu alebo poruchy vykurovacích telies, dymovodov a komínov až 459 požiarov, pri ktorých sa zranili 2 osoby. Celková škoda spôsobená požiarmi sa vyšplhala na sumu 813 220 eur.
 
Príčiny požiarov
 
Okrem zlého technického stavu dymovodov a komínov bola najčastejšími príčinami vzniku požiarov nesprávna inštalácia, obsluha ale i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom.
 
KR HaZZ informuje občanov ako v tejto súvslosti predchádzať vzniku požiarov:

Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia.
 
Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly. Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu.
 
Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.
 
Správne uskladňovať palivo: v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar.
 
V prípade hroziaceho nebezpečenstva nepodliehajte panike. V prvom rade chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť sami, ohláste požiar čo najskôr Hasičskému a záchrannému zboru na  č. 150 alebo na linku tiesňového volania č. 112.
 
Drevo na kúrenie poskytuje občanom aj Mesto Sereď
 
Mesto oznamuje svojim občanom, že aj počas nasledujúcej vykurovacej sezóny majú na základe platného rozhodnutia Okresného úradu Galanta o udelení súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti č. OU-GA-OSZP-2020/006465-005 zo dňa 29.6.2020 možnosť bezplatne si zo zberného dvora na Cukrovarskej ulici odniesť drevo vhodné na kúrenie.
 
Prevádzková doba zberného dvora:
PO: zatvorené
UT:   7.00 – 15.30
STR: 7.00 – 15.30
ŠTV: 7.00 – 15.30
PIA:  7.00 –  16.00
SO:   7.00 –  12.00
NE: zatvorené
 
zdroj: KR HaZZ
Vykurovacie obdobie prináša so sebou aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov