Vzniknú nové ihriská? Komu hlásiť poškodenú hojdačku? Dnes odpovedá Oddelenie životného prostredia (Servis informácií z mesta)

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Odpovedá Miriam Klottonová, Oddelenie životného prostredia  
 
O: O koľko ihrísk sa mesto stará? 
O:  V našom meste je vybudovaných 27 detských ihrísk vo vnútroblokoch sídlisk s detskými prvkami  pre deti  od 2 - do 12 rokov,  3 Fit parky s prvkami na cvičenie, skatepark a niekoľko asfaltových plôch s basketbalovými košmi. Každý rok sa  drobnými detskými prvkami vybrané  ihriská dopĺňajú, existujúce prvky sa renovujú, príp. opravujú. Koncom tohto leta prešla novým náterom  väčšina detských prvkov z agátového dreva. Boli menené nové sedátka na preklápacích húpačkách či doplnené nové siete na basketbalové obruče.
 
O: Aký rozpočet má mesto na údržbu detských ihrísk a športovísk? 
O: Na nákup nových detských prvkov je vyčlenených  10.000 eur a na štandardné opravy a údržbu 12.000 eur.
 
O: Ako často mesto zabezpečuje kontrolu detských ihrísk? 
O: Kontrola funkčnosti detských prvkov sa vykonáva 2 krát mesačne počas sezóny tj.  od marca do konca októbra.
 
O: Kde môžem nahlásiť poškodenie prvku na detských ihriskách? 
O: Poškodenie detského prvku môžu návštevníci detských ihrísk nahlásiť priamo na: Správu majetku Sereď, s.r.o., ktorá opravu a údržbu prvkov zabezpečuje .  Tel. číslo +421 948 767 382, email: sms.konatel@gmail.com. Tieto údaje sú uvedené na každej informačnej tabuli spolu s prevádzkovým poriadkom na každom jednom detskom ihrisku. 
Alebo môžete kontaktovať Mestský úrad : Miriam Klottonová, oddelenie životného prostredia, kanc. č. 4, tel. 031 789 2094 kl. 189, 0951 571 682 email: miriam.klottonova@sered.sk.
V prípade, že návštevník ihriska nájde v priestoroch ihriska nejakú odtrhnutú či zdemontovanú časť prvku, prosíme, aby ho priniesol na MsÚ - kancelária č. 4. Za spoluprácu Veľmi pekne ďakujeme.
 
O: Ako často sa čistia pieskoviská na detských ihriskách? 
O: Vždy v 1. a 3. týždeň v mesiaci (počas sezóny, tj. od marca do konca októbra) sa prehrabávajú pieskoviská a dopadové plochy z premývaného guliača, 3 krát týždenne (spravidla v pondelok, stredu a piatok) sa zametá dopadová plocha z pryžmovej dlažby na detskom ihrisku Žihadielko. Na ihriskách sa zároveň zberajú odpadky a trhá burina rastúca v pieskoviskách a dopadových plochách. 1 krát ročne , spravidla na jar začiatkom sezóny, sa realizuje veľká dezinfekcia pieskovísk a dopadových plôch, dopĺňajú sa pieskoviská novým pieskom a dopadové plochy guliačom.
 
O: Plánuje mesto vytvoriť nové detské ihriská?
O: V roku 2021 chce mesto odstrániť všetky prvky na detskom ihrisku "Sloník" - za bytovým domom Dolnomajerská 1223, ktoré sú už nevyhovujúce a na tomto mieste vytvoriť nové ihrisko s novými modernými prvkami. Momentálne sme oslovili niekoľko dodávateľov s požiadavkou na vypracovanie návrhu. 
O nové detské prvky bude doplnené i detské ihrisko " Slniečko " na Železničnej ulici pri bytovom dome 1123.