Práca s mládežou – OZ GOEL

Práca s mládežou – OZ GOEL

Občania a občianske združenia     Viktória Zacharová    
Chceli by sme touto cestou poďakovať mestu Sereď za podporu prostredníctvom schválenia žiadosti o dotáciu. Naše občianske združenie spája viaceré subjekty v našom meste, ktoré sú aktívnou súčasťou OZ Goel. Jedným z nich je aj komunita Eden, ktorá funguje v našom meste už niekoľko rokov (v minulosti pod názvom „Youth“). Komunita Eden sa venuje prevažne práci s mládežou, a to aj v spolupráci s farnosťou Sereď. Za posledné dva roky nám bolo zverených viac ako dvesto mladých ľudí v našom meste. Venujeme sa im pravidelne v našich priestoroch, a to tak, že mávame spoločné formačné stretká každý druhý týždeň počas celého roka a taktiež organizujeme rôzne víkendovky, prípadne letný týždňový tábor. Ďalšou z našich hlavných aktivít je organizovanie pravidelných nedeľných stretnutí pre mládež, zameraných na budovanie vzťahov, osobnostný rozvoj a duchovný rast. V lete 2020 a 2021 sme mali každoročný letný tábor, ktorý je obľúbenou aktivitou mladých, plný pekných zážitkov, spoločných chvíľ a športových aktivít. Vo voľnom čase sa naši mladí radi zapájajú aj do dobrovoľníckych aktivít, ako je zbieranie odpadkov v meste a v okolitej prírode.
Ešte raz ďakujeme mestu Sereď za podporu. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Mesta Sereď, vďaka ktorej môžeme všetky tieto aktivity uskutočňovať. Veríme, že ďalší rok bude rovnako prínosný ako tento.
Práca s mládežou – OZ GOELPráca s mládežou – OZ GOEL