Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo.

Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo.

Udalosti a ľudia     Ing. Ondrej Kurbel    
Aj túto sobotu pokračovali skauti s budovaním oddychovej zóny Nábrežie Garbiarska ďalšou brigádou.
                Podarilo sa im dokončiť všetky tri originálne lavičky – ležadlá, z ktorých si budú môcť obyvatelia mesta vychutnať krásne výhľady na rieku Váh. Lavičky boli navrhnuté a vyrobené na mieru konkrétne pre tento projekt. Poďakovanie patrí firme UT Umwelt - u. Transporttechnik s. r. o. z Dolej Stredy, ktorá oceľové konštrukcie tvoriace základ lavičiek vyrobila sponzorsky.  
                V lokalite už skauti vysadili ovocné stromy, ktoré sponzorsky od pána Vjatráka z Vinohradov nad Váhom zabezpečil dnes už nebohý Milan Buch. Vybudovali zahĺbené kamenné ohnisko, bylinkovú špirálu a drevené pódium.
                Pribudnúť majú ešte chodníky, cyklostojany, húpačka, odpadkové koše, vtáčie búdky a náučný chodník  o vodných mlynoch, ktorý v spolupráci so skautmi vybuduje o.z. Vodný Hrad.
                Hlavným cieľom je však spraviť lokalitu čistejšiu, prístupnú a bezpečnejšiu.  Nielen že bol tento pozemok dlhodobo zarastený hustým porastom náletových drevín, ale sa tu nachádza aj množstvo navezeného odpadu. Od šatstva v rôznom stupni rozkladu, cez stavebný odpad, kusy železa, ale aj injekčné striekačky a veľa skla. V minulosti tu bola rómska kolónia a donedávna tu prespávali bezdomovci.
                Práve množstvo odpadu a skla na povrchu i v zemi, najviac spomalilo realizáciu oddychovej zóny. Prekryť plochu novou zeminou Slovenský vodohospodársky podnik nepovolí, odviezť množstvo odpadu na skládku je však nielen príliš nákladné, ale aj neekologické riešenie. Hornú vrstvu zeminy sme sa rozhodli zhrnúť technikou na kopy a pomocou špeciálneho mobilného preosievača, priamo na mieste vyseparovať odpad od čistej zeminy. Tú spätne rozhrnieme a čiastočne ňou vyrovnáme terén, aby sme mohli vysiať tieňomilnú trávu.
                Problémy so zapožičaním nie práve najbežnejšieho stroja posúvali termín ďalších prác. O to viac sme radi, že sa stroj konečne podarilo doviesť a začať s vytrieďovaním odpadu od zeminy.
                Veríme, že už čoskoro dostane priestor, ktorý bol dlhodobo zarastený a využívaný len bezdomovcami a narkomanmi,  šancu slúžiť všetkým obyvateľom mesta.
                Plánovaná oddychová zóna, ktorú buduje občianske združenie Slovenský skauting, 82. zbor Polaris Sereď, vzniká aj vďaka grantu Slovenskej sporiteľne – Mám na to, podpore z participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja a súhlasu mesta Sereď.
                Slovenský skauting je výchovná organizácia pre deti a mládež a preto sa snažia do prác zapájať aj ich. Mladí tak získajú nielen manuálne zručnosti, vzťah k práci a k prírode, ale aj pocit zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijeme.
Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo. Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo.