Oznam o poruche na vodovodnom potrubí na Vinárskej ulici - AKTUALIZÁCIA

Udalosti a ľudia     Západodlovenská vodárenská spoločnosť    
 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že dňa 2.10. 2021  došlo k havárii na vodovodnom potrubí na Vinárskej ulici v Seredi. Pracovníci počas dňa na odstránení závady intenzívne pracovali, no z dôvodu rozsiahlejšej poruchy budú na prácach pokračovať aj v nedeľu 3.10.2021. Čas potrebný k ukončeniu zásahu na verejnom vodovode sa vopred určiť nedá.
 
Z dôvodu vyššie spomenutých dôvodov bola Západoslovenská vodárenská spoločnosť nútená v danej lokalite pristúpiť k  prerušeniu dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.
 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa vzniknutú situáciu ospravedlňuje a za pochopenie vopred ďakuje.
 
AKTUALIZÁCIA:
 
Pracovníci poruchu na potrubí dnes o 11:20 hod. odstránili a dodávka vody v danej lokalite bola obnovená. 
 
...
 
Počas napúšťania verejného vodovodu a uvádzania do opätovnej prevádzky môže dôjsť ku dočasnému zakaleniu vody. Po ukončení odstávky vykonávajú pracovníci vodárenskej spoločnosti preplachovanie potrubia verejného vodovodu. Aj napriek vykonaným opatreniam sa môže stať, že časť zakalenej vody sa dostane do vodovodnej prípojky, ak odberateľ otvorí vodovodný kohútik skôr, ako je ukončené preplachovanie vodovodného potrubia. V prípade zákalu, pred použitím na pitné a hygienické účely, je potrebné túto vodu z vodovodnej prípojky vypustiť cez vodovodnú batériu. Náhradné zásobovanie cisternami alebo výtokovým stojanom je poskytované v závislosti na dobe trvania odstávky, počte dotknutých obyvateľov a v závislosti na poveternostných podmienkach.