Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCHE 2021

Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCHE 2021

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Vojaci zo Ženijného práporu Sereď sa zúčastnili medzinárodného vojenského cvičenia BLONDE AVALANCHE 2021. To sa koná v rámci projektu TISA, ktorý vznikol na základe medzinárodnej Dohody o vytvorení medzinárodného ženijného práporu Tisa podpísanej 18. januára 2002 v Budapešti medzi Slovenskom, Maďarskom, Rumunskom a Ukrajinou. Základným poslaním je poskytovať pomoc miestnemu civilnému obyvateľstvu a zúčastňovať sa na znižovaní škôd pri katastrofách v povodí rieky Tisy.
 
Účastnícke krajiny sa v organizovaní vojenských cvičení Blonde Avalanche každý rok striedajú.  Na Slovensku sa cvičenie konalo napríklad v roku 2013 ( v Seredi ) a v roku 2017 ( v Kráľovej nad Váhom ). Tento rok sa cvičenie v rámci rotácie opäť koná na Slovensku a to v priestoroch Centra výcviku Lešť. Výcvik prebiehal v súčinnosti s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru a Slovenského červeného kríža. Pridanou hodnotou tohtoročného cvičenia  je aj účasť príslušníkov zaradených do aktívnych záloh OS SR, ktorých výcvik pravidelne prebieha v Ženijnom prápore Sereď a tento rok sa koná v čase medzinárodného cvičenia.
 
Mnohonárodný ženijný prápor TISA  plní úlohy bez zbraní a munície. Prápor je schopný uskutočňovať prieskum, zisťovať rozsah ohrozenia, odstraňovať následky povodní, spevňovať brehy riek, priamo zachraňovať osoby i majetok v zaplavenej oblasti, čistiť cesty, ale napríklad realizovať aj výstavbu náhradných mostov. Vyvrcholenie cvičenia prebehlo pred najvyššími vojenskými predstaviteľmi a preverilo koordináciu pri plnení úloh vojakov OS SR s predstaviteľmi štátnej a verejnej správy, vojakmi participujúcich krajín. Vojaci predviedli  praktické ukážky spoločne dosiahnutých spôsobilostí na cvičisku Lešť.
 
Na záver vojenského cvičenia prebehol slávnostný nástup jednotiek, na ktorom odovzdal veliteľ ženijného práporu podplukovník Jozef Kasl velenie formou  symbolu vedúcej krajiny projektu - drevenú knihu armáde z Ukrajiny, ktorá bude v roku 2022 vedúcou krajinou projektu.
 
Ako je spomenuté vyššie, v roku 2013 prebehlo cvičenie Blond Avalanche v Seredi. Časť na vojenskom cvičisku "Koleno" a záverečný ceremoniál na Námestí slobody. V priložených fotografiách si túto udalosť môžeme pripomenúť.
 
 
 
Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021Ženisti zo Serede na medzinárodnom vojenskom cvičení BLOND AVALANCH 2021