Slovenská pošta doručuje zásielky s občianskym preukazom bez podoby tváre

Slovenská pošta doručuje zásielky s občianskym preukazom bez podoby tváre

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Občiansky preukaz bez podoby tváre začne v blízkej budúcnosti slúžiť ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom  elektronickej zdravotnej knižky občana (eZdravie)  v ambulancii lekára či  v lekárni. Slovenská pošta tieto preukazy distibuuje osobám starším ako 65 rokov a mladším ako 15 rokov, ktoré nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom.  Ministerstvo vnútra tieto doklady vydáva a zasiela na adresu trvalého pobytu občana bezplatne na základe údajov z Registra fyzických osôb.
 
Ak vás doručovateľ Slovenskej pošty nezastihne na adrese trvalého bydliska,v poštovej schránke zanechá  oznámenie o uložení zásielky na najbližšej pošte (žltý lístok s adresou odosielateľa Ministerstvo vnútra SR).  Ak si ani na pošte doklad neprevzmete vdanej lehote,  budete si ho môcť prevziať už iba na oddelení dokladov OR PZ podľa miesta vášho trvalého pobytu, v našom prípade v Galante.
 
Na čo slúži OP s čipom a OP bez podoby tváre v prípade systému eZdravie
 
Alžbeta Sivá z Národného centra zdravotníckych informácií Seredským novinkám uviedla, že v systéme eZdravie slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom pacientovi na identifikáciu v ambulancii lekára alebo v lekárni. Rovnako slúži na poskytnutie súhlasu pacienta k prístupu lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka k pacientovej zdravotnej dokumentácii. V súčasnosti aj keď  pacient nevlastní občiansky preukaz s elektronickým čipom, môže sa stále identifikovať starším typom  občianskeho preukazu alebo preukazom zdravotnej  poisťovne. U maloletých pacientov a pacientov nad 65 rokov, ak sú poistení v niektorej zo slovenských zdravotných poisťovní, platí identifikácia prostredníctvom preukazu poistenca. Toto však bude možné len do konca roku 2021, od 1. januára každý potrebuje elektronický prihlasovací doklad. Z tohto dôvodu sa vyššie spomínanej skupine obyvateľov zasielajú OP bez podoby tváre.
 
Nové OP s čipom
 
Ministerstvo vnútra naše médium informovalo, že z policajných štatistík ku koncu augusta 2021  vyplýva, že platný OP s čipom má 3,645 mil. občanov, čiže takmer  takmer 80 percent Slovákov. Tí občania, ktorí nepatria do vybranej skupiny obyvateľov a nevlastnia OP s čipom môžu požiadať vydanie nového OP s čipom  kedykoľvek a na ktoromkoľvek oddelení dokladov OR PZ, a to bezplatne.
 
Osoby ZŤP
 
Zdravotne ťažko postihnutým občanom, ktorí nie sú vo vybranej vekovej kategórií (starší ako 65 alebo mladší ako 15 rokov), sa občiansky preukaz bez podoby tváre zasielať nebude. V prípade bezvládnosti existuje samozrejme možnosť požiadať o vyslanie mobilného pracoviska,  a to  na oddelení dokladov OR PZ najbližšie k miestu pobytu takejto osoby.  Vlastníctvo občianskeho preukazu s čipom  by však malo byť obzvlášť v prípade telesne postihnutých občanov v ich osobnom záujme. Mnoho úradných záležitostí sa dnes dá vybaviť z pohodlia domova bez návštevy úradu,  a to práve prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom, ktorý je autentifikačným prostriedkom pri prihlasovaní do elektronických služieb.
 
Platnosť dokladov
 
Ministerstvo vnútra nás informovalo aj o platnosti dokladov. Občiansky preukaz bez podoby tváre vydávaný pre osoby do 15 rokov bude mať  platnosť 15 rokov, resp. do vydania štandardného OP s fotografiou pri dovŕšení 15 rokov veku.  Pre osoby staršie ako 65 rokov občiansky preukaz bez podoby tváre je vydávaný  s platnosťou tiež na 15 rokov, ale ak požiada o vydanie nového občianskeho preukazu s čipom, doklad bez podoby tváre odovzdá na OR PZ.
Slovenská pošta doručuje zásielky s občianskym preukazom bez podoby tváre