Úspešná zbierka školských tašiek a pomôcok

Úspešná zbierka školských tašiek a pomôcok

Udalosti a ľudia     Ing. Mária Fačkovcová    
Do 15.septembra bolo možné priniesť aj do sídla našej farskej charity školské tašky a školské pomôcky. Tak ako po iné roky, aj tento rok zbierka vyhlásená Slovenskou katolíckou charitou, našla otvorené srdcia a štedré ruky u mnohých obyvateľov.
 
K jej vyhláseniu nezostali hluchí a ľahostajní ani obyvatelia nášho mesta. Vďaka ich doteraz neprekonanej štedrosti, sme tento rok pomohli 22-om rodinám školskými taškami i školskými pomôckami priamo v našom meste a jeho blízkom okolí.
 
Z nich nielen  mnohí budúci prváčikovia, ale už aj „ostrielanejší“  žiaci,  sa mohli o to viac tešiť, že tašky boli plné aj  darovanými  školskými pomôckami. Veríme, že s rovnakou radosťou zvládnu celý tento školský rok!
 
Chceme touto cestou vyjadriť vďaku za všetky   darované veci, ktoré boli presunuté k cieleným skupinám – núdznym rodinám, pre ktoré ich finančná situácia nezvládala prípravu ich detí do školy.
 
Nemalú radosť však máme aj z veľkého počtu ľudí, ktorých táto zbierka opäť spojila !
VĎAKA  VÁM  VŠETKÝM!
Úspešná zbierka školských tašiek a pomôcok