TJ Rozkvet Vás pozýva na turistický výlet na Sitno.

TJ Rozkvet Vás pozýva na turistický výlet na Sitno.

Občania a občianske združenia     PhDr. Michal Hanus    
       Výbor TJ Rozkvet  a rod. Kušnírová  pozývajú  členov a priateľov  organizácie na turistický výlet na Sitno a návštevu  Banskej Štiavnice,  dňa 25.9.2021 /sobota/ s odchodom o 7,00 hod. od Oskara. Účastníkov z mesta zoberieme o 7,05 pri pekároch.
Program zájazdu:
Príchod na Počúvadlo cca o 9,00. Začiatok výstupu na vrch Sitno o 9,10.
Návrat  z výstupu o 12,45. /účastníci, ktorí nepôjdu na výstup, si popozerajú krásnu prírodu okolo jazera Počúvadlo/.
Odchod autobusu do Banskej Štiavnice o 12,50, kde bude prehliadka pamiatok Banskej Štiavnice so sprievodcom cca do 15,00. Po prehliadke odchádzame z Banskej Štiavnice domov. Na spiatočnej ceste bude zabezpečený spoločný neskorší obed cca o 16,00.  Po obede odchádzame smer Sereď, predpokladaný návrat z výletu cca o19.00.
Je potrebné sa prihlásiť do stredy 22.9.2021 do 12.00h a uhradiť poplatok  v hotovosti u r. Kušnírovej,/tel.0908 150204/, alebo na účet Rozkvetu: názov účtu TJ  ROZKVET Stredný Čepeň
                                      IBAN: SK58 0900 0000 0002 0216 8493
                                      VS:      25092021
Do poznámky pre prijímateľa: Priezvisko a počet osôb.
Členovia  TJ Rozkvet  uhradia  5€ za osobu, nečlenovia 20€ za osobu.
 
Tešíme sa na Vás.
 
TJ Rozkvet Vás pozýva na turistický výlet na Sitno.