Športové hry seniorov

Športové hry seniorov

Šport     Iveta Tóthová    
 
Krásne septembrové počasie využili seniori z Denného centra na Jesenského ulici v Seredi na zorganizovanie športových hier. Celé popoludnie sa tak nieslo v znamení pohybu a telesnej aktivity. Súťažné disciplíny boli prispôsobené veku a fyzickým silám seniorov.: hod váľkom do diaľky, hod guľou, hod granátom na cieľ, kop na bránku a hod kruhom na cieľ. Do súťaží sa zapojilo až 63 mužov a žien. Veď ako povedal vedúci centra Jozef Valábek, k zdravému starnutiu patrí pravidelný pohyb a voľnočasová aktivita.
 
Všetci súťažili s maximálnym nasadením. Priateľské zápolenia napokon skončili s nasledovnými výsledkami:
 
Hod váľkom do diaľky:  1, Mária Krivosudská 2, Helena Sojková 3, Helena Živojinová
 
Hod kruhom na cieľ : 1, Anna Karelová 2, Slavomír Krivosudský 3, Helena Sojková
 
Hod granátom na cieľ: - muži: 1, Ferdinand Benedikt 2, Jozef Valábek 3, Vladimír Chatrnúch
                                         - ženy: 1, Ľudmila Krivosudská 2, Hilda Kušnírová 3, Anna Karelová
 
Vrh guľou - muži: 1, Ladislav Mosný 2, Michal Kupčík 3, Ján Cehlárik
 
Kop na bránku - muži: 1, Jozef Široký  2, Viliam Szúgyer  3, František Smolinský
                           - ženy: 1, Štefánia Baranovičová 2, Vierka Bodišová 3, Darina Domčeková
Športové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorovŠportové hry seredských seniorov