Zákaz návštev v galantskej nemocnici

Zákaz návštev v galantskej nemocnici

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Zhoršujúca epidemiologická situácia opäť zasiahla aj zdravotníctvo. Dňa 17.9.2021 sa konalo zasadnutie Krízového štábu galantskej nemocnice, na ktorom bolo rozhodnuté o zákaze návštev v Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s., od zajtra, t.j. 18.9.2021 až do odvolania. Zákaz platí na všetkých lôžkových častiach nemocnice.

Nemocnica sa v súčasnosti riadi uzneseniami Krízového štábu, platnými usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR, rozhodnutiami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a platným regionálnym „covid-automatom“.  "Úvahy o budúcnosti tzv. červenej galantskej nemocnice považujeme v tejto chvíli za zbytočné, zmätočné a kontraproduktívne," napísal primátor Galanty Peter Paška. 
 
 
Zákaz návštev v galantskej nemocnici