Združenie Storm Vás pozýva na spoločný zber injekčného materiálu v Seredi

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
Združenie STORM  vykonáva aktivity zamerané hlavne na ochranu verejného zdravia klientov ( napr. užívateľov drog ) ale aj obyvateľov jednotlivých miest. Medzi preventívnu činnosť združenia patrí aj zber použitých injekčných striekačiek z verejných priestranstiev. V pravidelných intervaloch monitorujú mestá a nájdený  pohodený injekčný materiál bezpečne likvidujú. K týmto mestám patrí aj Sereď, kde túto činnosť vykonávajú už niekoľko rokov.
 
Pomôcť vyčistiť mesto od pohodených striekačiek a prispieť k bezpečnému mestu môžete teraz aj Vy. Združenie organizuje verejný zber injekčného materiálu v meste Sereď.
 
Zber sa uskutoční  22.9.2021 od 16:00 do 19:00 hodiny so začiatkom pre Mestským úradom.
 
Dobrovoľníci budú rozdelení na skupiny. Každá skupina bude poučená ako bezpečne injekčnú striekačku zlikvidovať. Všetci budú vybavení  rukavicami, dezinfekciou a bezpečnostnou nádobou. 
 
Pridajte sa k dobrovoľníkom a pomôžte urobiť naše mesto čistejším a bezpečnejším.
 
foto: združenie STORM