Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

História     Múzeum holokaustu v Seredi    
SNM-MŽK-Múzeum holokaustu v Seredi pripravuje dňa 9. septembra v spolupráci s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí na Slovensku, Židovskou náboženskou obcou Bratislava a ďalšími partnermi pietnu spomienku pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Podujatie zaháji slávnostný akt kladenia vencov o 16.00 hod., na ktorom prisľúbila účasť aj prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová.  
 
         Pamätným dňom obetí holokaustu a rasového násilia si pripomíname 80. výročie od prijatia Židovského kódexu, ktorý bol vytvorený na základe norimberských rasových zákonov a zasahoval do všetkých oblastí života Židov. Priamym následkom uplatňovania zákonov v praxi skončilo 57 752 Židov zo slovenského štátu v koncentračných a vyhladzovacích táboroch. Európa tak prišla nielen o predstaviteľov jednej menšiny, ale aj kultúru, ktorú so sebou niesla. Na túto skutočnosť nadviaže o 17.00 hod. koncert komorného orchestra Bruna Waltera. Orchester bude dirigovať Jack Martin Händler, ktorého rodičia prešli seredským táborom.
 
         Martin Korčok, vedúci Múzea holokaustu v Seredi dodáva: „Protižidovská politika nevznikla zo dňa na deň a Židovský kódex predstavoval jej vrchol. Na jeho základe Židia na Slovensku nemohli vykonávať niektoré povolania, prichádzali o svoje majetky, boli umiestňovaní do pracovných táborov a stredísk a napokon deportovaní za hranice slovenského územia, kde bola väčšina z nich fyzicky zlikvidovaná.“
 
         Záverečným bodom programu bude otvorenie výstavy malieb Felixa Nussbauma. Nemecký maliar začal tvoriť ešte v roku 1924 v Berlíne. Pre zhoršujúcu sa situáciu emigroval do Belgicka, v roku 1944 ho však zatkli a transportovali do Auschwitz-Birkenau, odkiaľ sa už nikdy nevrátil.   
O dôležitosti pripomínania si hrozných udalostí z našich dejín, hovorí aj Naftali Fürst, ktorý bol väzňom v Pracovnom a koncentračnom tábore v Seredi: „My, uhlíky, ktoré sme prežili veľký požiar, pri ktorom bolo vyhladených vyše šesť miliónov Židov, máme povinnosť rozprávať a povinnosť pripomínať ďalším generáciám, čo sa stalo za holokaustu, ktorý sa odohral v Európe.“
 
Múzeum holokaustu v Seredi si zároveň udalosti 2. svetovej vojny pripomína aj ako partner pietnej spomienky „Nezabudnutí susedia“, do ktorej sa zapojilo vyše 60 miest a obcí z územia celého Slovenska. Pietna spomienka začne v každom zo zapojených miest o 10.00 hod. rozozvučaním kostolných zvonov a minútou ticha za obete holokaustu.
 
Viac informácií:
Mgr. Kristína Svrčková
Tel.: +421 31 245 11 06
Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia