Svetový deň čistého ovzdušia: rady, ako môže každý prispieť k očiste vzduchu

Svetový deň čistého ovzdušia: rady, ako môže každý prispieť k očiste vzduchu

Životné prostredie a príroda     Ing. Katarína Mičáková, Manažér kvality ovzdušia, MŽP SR    
Dňa 7. septembra 2021 si pripomenieme Svetový deň čistého ovzdušia – International Day of Clean Air for blue skies, ktorý bol po prvý krát vyhlásený na pôde OSN v roku 2020. Tohtoročným sloganom kampane OSN je „Zdravé ovzdušie, zdravá planéta“. https://www.un.org/en/observances/clean-air-day
 
Významnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na Slovensku sú okrem priemyslu a energetiky predovšetkým vykurovanie domácností tuhými palivami a cestná doprava. Ide teda aj o oblasti, v ktorých zohráva dôležitú úlohu aj naše správanie a náš výber. To ako cestujeme, ako kúrime, ako sa stravujeme, čo nakupujeme, ovplyvňuje prostredie okolo nás a našu kvalitu života.
 
Prečítajte si rady na obrázkoch nižšie, ako v každodennom živote vie každý z nás prispieť k očiste ovzdušia, ktoré dýchame. Prípadne, ako znečisťovanie vzduchu znížiť na minimum. 
Svetový deň čistého ovzdušia: rady, ako môže každý prispieť k očiste vzduchuSvetový deň čistého ovzdušia: rady, ako môže každý prispieť k očiste vzduchuSvetový deň čistého ovzdušia: rady, ako môže každý prispieť k očiste vzduchuSvetový deň čistého ovzdušia: rady, ako môže každý prispieť k očiste vzduchuSvetový deň čistého ovzdušia: rady, ako môže každý prispieť k očiste vzduchuSvetový deň čistého ovzdušia: rady, ako môže každý prispieť k očiste vzduchuSvetový deň čistého ovzdušia: rady, ako môže každý prispieť k očiste vzduchuSvetový deň čistého ovzdušia: rady, ako môže každý prispieť k očiste vzduchuSvetový deň čistého ovzdušia: rady, ako môže každý prispieť k očiste vzduchuSvetový deň čistého ovzdušia: rady, ako môže každý prispieť k očiste vzduchuSvetový deň čistého ovzdušia: rady, ako môže každý prispieť k očiste vzduchuSvetový deň čistého ovzdušia: rady, ako môže každý prispieť k očiste vzduchu