Školský rok začal.. "Aký spôsob prepravy zvolíme pre deti?"

Školský rok začal.. "Aký spôsob prepravy zvolíme pre deti?"

Životné prostredie a príroda     Marta Bejdáková, Manažér kvality ovzdušia, Oddelenia územného plánovania a životného prostredia    
Školský rok začal.. Školský rok začal.. Školský rok začal..