Začal školský rok 2021/2022

Začal školský rok 2021/2022

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Po dvojmesačných prázdninách základné a stredné školy opäť otvorili svoje brány. Na žiakov i pedagógov čakajú nové úlohy, aktivity aj výzvy.  Do školských lavíc zasadlo na území Slovenska približne 706 825 školákov. Do prvého ročníka základných škôl nastúpilo viac ako 65-tisíc školákov a do prvého ročníka stredných škôl viac ako 42-tisíc študentov.

Ministerstvo školstva vyvinulo maximálne úsilie, aby bolo od septembra na školách bezpečnejšie prostredie.Situácia z minulého roka by sa však už opakovať nemala, školy sa už plošne z dôvodu pandémie zatvárať nebudú. Minister školstva Branislav Gröhling sa cez sociálnu sieť prihovoril všetkým pedagógom aj žiakom. V príhovore spomenul napríklad, že školy čaká „Digitálny skok",  na čo má rezort školstva vyčlenených až 40 miliónov eur. Cieľom je mať moderne vybavené školy, aby žiaci boli pripravení na prácu s technológiami 21. storočia. Na školách tiež pribudne nový personál v podobe digitálneho koordinátora, pomocného vychovávateľa či školskej zdravotnej sestry. Ďalej bude z plánu obnovy dobudovaných 260 nových školských knižníc, cez Fond na podporu športu bude podporených 300 amatérskych športových klubov a vyčlenených je 24 miliónov eur na výstavbu a rekonštrukciu športovísk. Ministerstvo pracuje na reforme obsahu vzdelávania, ktorá bude na konci školského roka pripravená. Jej cieľom je vytvoriť zmysluplné učivo, ktoré na seba nadväzuje, podporiť moderné metódy výučby a dostať do výučby aj napríklad kritické myslenie.
 
Čo sa týka škôl, ktorých zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, aj tu nastali novinky. Žiaci zapojení do systému duálneho vzdelávania môžu byť od septembra bezplatne ubytovaní v župných internátoch. Ide o ďalší z benefitov popri bezplatnom cestovaní prímestskými autobusmi a štipendiách 50 eur mesačne. Pre nových mladých učiteľov a majstrov odbornej výchovy župa od nového školského roka pripravila príspevok na bývanie až do výšky 150 eur.
 
Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 čakalo žiakov aj v Seredi a to konkrétne na  Základnej škole J. Fándlyho, Špeciálnej základnej škole, Cirkevnej základnej škole, Gymnáziu a Obchodnej akadémii. Základná škola J.A.Komenského privíta žiakov až 6. septembra, v dňoch  2.a 3.septembra je riaditeľské voľno.
 
Termíny prázdnin:
 
- Najbližšie čakajú žiakov jesenné prázdniny a to od 28. do 29. októbra.
 
- Vianočné prázdniny sa žiakom začnú 23. decembra a skončia 7. januára 2022.
 
- Polročné prázdniny pripadnú na pondelok 4. februára 2022.
 
- Jarné prázdniny sú už tradične rozdelené podľa krajov. Ako prví  si ich užijú žiaci z Košického a Prešovského kraja ( 21.-25.februára ) , nasledujú žiaci Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja ( 28.februára až 4. marca )  a poslední budú tí z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja ( 7.- 11. marca ).
 
- Veľkonočné prázdniny sú tento školský rok naplánované od 14. do 19. apríla 2022.
 
- Letné prázdniny sa začnú tradične 1. júla 2022 a potrvajú do 31. augusta s tým, že žiaci nastúpia do škôl 5. septembra 2022.
 
Testovanie a maturity:
 
V školskom roku 2021/2022 je celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka ZŠ predbežne naplánované na 18. mája 2022. Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka ZŠ bude 6. a 7. apríla. Termíny maturitných skúšok sú zatiaľ rozvrhnuté od 15. do 18. marca 2022.
 
Začal školský rok 2021/2022