Pomôžme hlasovaním získať špeciálne pomôcky pre hendikepované deti

Pomôžme hlasovaním získať špeciálne pomôcky pre hendikepované deti

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Občianske združenie Nikolka zo Serede už niekoľko rokov pomáha hendikepovaným deťom. Svoju činnosť  pred časom rozšírili o denné centrum, ktoré ponúka individuálnu rehabilitáciu pre deti s fyzickým alebo mentálnym postihnutím. Keďže sa združenie chce stále zlepšovať a ponúkať deťom nové a moderné pomôcky,  zapojilo sa do programu GESTO PRE MESTO. Cieľom je získať financie na kúpu špeciálnych pomôcok.
 
Ľubomíra Poláková zo združenia vysvetľuje, prečo sa so svojim projektom do programu prihlásili: „Aby aj deti so zdravotným znevýhodnením mali pekný a bezpečný priestor na hru, rozvoj a terapie, zrealizovali sme náš sen – Denné centrum o. z. NIKOLKA. Keďže sama mám dcérku s detskou mozgovou obrnou a autizmom, viem, aká náročná a nákladná je starostlivosť o dieťatko so špeciálnymi potrebami. Preto naše združenie pomáha rodinám s podobným osudom. Vďaka projektu by sme radi zakúpili potrebné špeciálne pomôcky na terapie a rehabilitáciu, aby mohli detičky ďalej napredovať a spoznávať okolitý svet.“
 
Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk. Každá osoba môže hlasovať iba raz. Podporením OZ Nikolka  získate dobrý pocit z pomoci.
 
Program GESTO PRE MESTO prevádzkuje Raiffeisen  banka, ktorá podporuje projekty na zlepšenie života v mestách a obciach. Svoje financie rozdeľuje do oblastí ako: šport, kultúra, prírodné a sociálne prostredie či vzdelávanie.
Pomôžme hlasovaním získať špeciálne pomôcky pre hendikepované detiPomôžme hlasovaním získať špeciálne pomôcky pre hendikepované deti