Termín a podmienky nástupu do základných a stredných škôl v Seredi

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 je na Základnej škole J. Fándlyho, Špeciálnej základnej škole, Cirkevnej základnej škole, Gymnáziu a Obchodnej akadémii naplánovaný na 2. septembra 2021. Základná škola J.A.Komenského privíta žiakov až 6. septembra, v dňoch  2.a 3.septembra je riaditeľské voľno.  Na všetkých školách je rodič povinný pred nástupom vyplníť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.
 
Všetky podrobnosti ohľadom nástupu nájdete na webových stránkach škôl:
 
Základná škola J.A.Komenského
Základná škola J.Fándlyho
Špeciálna Základná škola
Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metofda
Gymnázium Vojtecha Mihálika
Obchodná akadémia