Cosmosácky guláš zvíťazil medzi veľkou konkurenciou

Cosmosácky guláš zvíťazil medzi veľkou konkurenciou

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
V sobotu 28.augusta sa v Dolnej Strede konal DEŇ OBCE. Podujatie sa konalo pri príležitosti 738. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Pestrý program prilákal nielen domácich obyvateľov ale aj návštevníkov zo širokého okolia.
 
Oslava začala15.ročníkom súťaže vo varení guláša. Zaregistrovaných bolo 19 družstiev. Medzi veľkou konkurenciou uvarili najlepší guláš a teda na prvom mieste sa umiestnil tím ORF Cosmos zo Serede. Ostatné družstva si odniesli za svoju účasť malú pozornosť a diplom. Súčasťou programu bol aj futbalový turnaj starých pánov s konečným umiestnením: 1.miesto Kikinda Dolná Streda, 2.miesto Abrahám a 3.miesto Zemianske Kostoľany. Mnohých zaujali aj ukážky kynologického klubu Dolná Streda, deti sa vyšantili na kolotoči či skákacom hrade. Spestrením programu bola jazda veteránov zo Serede, Trnavy a Dolnej Stredy i večerné zapálenie vatry. Všetci si určite pochutili na guláši, ktorý uvarilo OZ Turisti Dolná Streda. Hudobná skupina UNI SONG zo Serede ukončila oslavu hudobnou produkciou a zábavou
 
História obce siaha podľa archeologických nálezov do obdobia pred naším letopočtom, čoho dôkazom je i soška, tzv. Venuša či pohrebisko staromaďarských bojovníkov z 10. stor. n. l. ako i slovanské pohrebisko z 11. storočia. Prvá zmienka o obci Dolná Streda, t.č. ako Zeredahel je z roku 28. 8. 1283, keď uhorský kráľ Ladislav IV. daroval ostrihomskému arcibiskupstvu územie susediacej osady Únovce.  Pohnutá história obce sa druhýkrát zaznamenala v r. 1312, keď vojská Matúša Čáka z Trenčína obec zničili a kostol vypálili. V r. 1571 - 1574 sa Dolná Streda uvádza ako oppidum, t. j. mestečko s týždennými i výročnými jarmokmi a širokou remeselnou výrobou. Obec je spomínaná ako významné poľnohospodárske sídlo patriace Trnavskému panstvu ostrihomského arcibiskupstva. Rozvíjali sa tu remeslá ako: pletenie košov, košov, plotov, tkáčske remeslá, lisovne konopného oleja a koželužna. Rozvoj obce ovplyvňoval rybolov a pltníctvo. Druhá polovica 16. stor., celé 17. stor. a začiatok 18. stor. bolo obdobím, ktoré obci prinieslo viaceré vojnové pustošenia a živelné pohromy, najmä povodne Váhu, požiare, ale i mor, ktorý zúril v r. 1710 až 1711. Z histórie je známy štrajk poľnohospodárov v r. 1928, do ktorého sa zapojili i občania obce. 1. 4. 1945 sa obcou prehnal front II. svetovej vojny, ktorý poznamenal obec škodami aj obeťami z radov občanov.V roku 1970 bola obec pripojená k mestu Sereď, následne sa obec v r. 1990 osamostatnila a ďalej zveľaďovala. (zdroj:www.dolnastreda.sk)
 
foto: Anton Dúbravec
Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou Cosmosácky guláš zvítazil medzi veľkou konkurenciou