V. miestna výstava zvierat

V. miestna výstava zvierat

Udalosti a ľudia     Výbor ZO SZCH Sereď1    
Členovia našej ZO SZCH Sereď1 pripravili pre našich spoluobčanov v tomto roku jednu ukážku zvierat a to v obci Pata pri príležitosti MDD, ktorú sme pripravili v spolupráci s Obecným úradom Pata. Je nám ľúto, že v meste Sereď sme nevedeli usporiadať výstavu zvierat v jarných mesiacoch ale bolo to zapríčinené opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID 19. V tomto neistom období plného opatrení hlavného hygienika a nariadení vlády  SR je ťažko predpokladať či sa bude môcť usporiadať nejaké kultúrne podujatie. Nevieme čo nám prinesie zajtrajšok, napriek tomu sme začali  pripravovať v poradí V. miestnu výstavu  zvierat v obci Šoporňa v termíne 11.09.2021 a 12.09.2021, ktorá sa mala konať s akciou Šopornanská dvanástka. Akciu Šopornanská dvanástka nakoniec obec zrušila. Napriek tomu nám obec Šoporňa prisľúbila  priestory v Základnej škole na Komenského ulici, avšak ak sa pandemická situácia nezmení a nebude vydaný zákaz usporiadať hromadné podujatia. Na usporiadanie V. miestnej výstavy je potrebné zabezpečenie posudzovateľov, ktorých deleguje Republiková rada Slovenského zväzu chovateľov Bratislava o čo sme už požiadali a už boli aj delegovaní, taktiež povolenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy ako aj pozvanie chovateľov zo širšieho okolia, ktorý nám už poslali prihlášky na plánovanú výstavu. Môžem povedať, že sa bude na čo pozerať. Budú vystavované holuby, králiky, hydina  rôznych plemien a doplnkom výstavy  budú bažanty a exotické vtáctvo. Teraz nám zostáva iba dúfať, že bude náš okres v zelenej farbe a my budeme môcť našu výstavu usporiadať, na ktorú Vás touto cestou pozývam.  Ak sa vám páčia domáce zvieratká a máte k nim aspoň malé sympatie príďte nás podporiť vašou návštevou. Vstup je zdarma. Naši členovia sa zúčastnili aj na XXVII. Celoštátnej výstave mladých králikov v Hniezdnom v Prešovskom kraji, kde reprezentovali svoje chovy aj našu Základnú organizáciu chovateľov Sereď1, ako aj mesto Sereď na ktorej získal náš člen Kratochvíla Marek ocenenie vicešampión za králika plemena Burgundký. Za ich úsilie im patrí aj naše poďakovanie nakoľko svojou prácou zachovávajú genofond čistokrvných zvierat pre ďalšie generácie a šľachtenie nových plemien, ktoré nám budú dávať väčší úžitok.
 
Kontakt e-mail: zoszchsered1@gmail.com ,
Facebook: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Sereď.
V. miestna výstava zvieratV. miestna výstava zvieratV. miestna výstava zvieratV. miestna výstava zvierat