Slovenské cukrovary s.r.o. podporia obnovu portálu seredského kaštieľa

Slovenské cukrovary s.r.o. podporia obnovu portálu seredského kaštieľa

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Občianske združenie Vodný hrad v uplynulých rokoch vyvíja nemalé úsilie na obnovu kamenného portálu seredského kaštieľa. Podľa združenia je na portáli nutné rekonštruovať kamenné články a obnoviť chýbajúci oblúk brány, ktorý bol v minulosti odstránený. Nad portálom bol osadený železný nosník, kvôli problémom so statikou portálu po odstránení vnútorného oblúku. Jeho súčasný stav je havarijný, čo potvrdil aj realizovaný reštaurátorský výskum. Portál podopiera provizórna drevená konštrukcia.  Z vnútornej strany brány sa zachoval drevený trám, ktorý ma po stranách otvory na osadenie niekdajšej 2-krídlovej brány. Aj tento bude potrebné ošetriť. Podľa prvotných výpočtov bude odhadovaná suma rekonštrukcie činiť 17 686 eur. Zbierkou sa podarilo vyzbierať 30 % odhadovaných finančných prostriedkov z rozpočtu. Preto združenie pokračuje v hľadaní aj iných zdrojoch financovania.
 
Medzi pozitívne správy posledných dní združenia Vodný hrad je uzatvorenie darovacej zmluvy so spoločnosťou Slovenské cukrovary s.r.o., o darovaní finančnej čiastky práve na obnovu portálu seredského kaštieľa. Ako združenie Vodný hrad informuje verejnosť, tento dar na obnovu časti historickej pamiatky získava viac na symbolike, ak si pripomenieme históriu spojenú s cukrovarníctvom v Seredi:
 
"Terajší cukrovar patriaci spoločnosti Slovenské cukrovary, s.r.o., je v súčasnosti najstarší existujúci priemyselný podnik v Seredi. Na území mesta Sereď už v roku 1844 vznikol prvý cukrovar. Zakladateľom bol aj gróf Karol Esterházy, posledný majiteľ seredského kaštieľa z rodu Esterházyovcov, ktorí vlastnili kaštieľ vyše 200 rokov. Cukrovar po 14 rokoch svoju výrobu ukončil z finančných a konkurenčných dôvodov. Veľkostatkári z okolia Serede, nespokojní s cenami okolitých cukrovarov, sa v januári 1907 rozhodli založiť v Seredi nový cukrovar. A ten od roku 1908 nepretržite až do súčasnosti vyrába cukor.
Ďalšia časť seredského kaštieľa, pamiatky s tisícročnou históriou, je tak spolu s príspevkami od občanov získaných zbierkou a s financiami od spoločnosti Slovenské cukrovary, s viac ako storočnou históriou, bližšie k realizácii obnovy. Tak, ako bol v spolupráci so spoločnosťou Slovenské cukrovary, občianskym združením VODNÝ HRAD a mestom Sereď obnovený bastión."
 
zdroj: Janíček Dušan:110 rokov výroby cukru v Seredi, Sladké dedičstvo trnavského kraja: Zborník príspevkov seminára, OZ PONVAGLI Sládkovičovo, ISBN:978-80-972129-4-0
foto: OZ Vodný hrad
 
 
 
 
 Slovenské cukrovary s.r.o. podporia obnovu portálu seredského kaštieľa Slovenské cukrovary s.r.o. podporia obnovu portálu seredského kaštieľa