Seniori si pripomenuli 77. výročie SNP

Seniori si pripomenuli 77. výročie SNP

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
V nedeľu 29. augusta si členovia Denného centra pre seniorov spoločenským posedením pripomenuli 77. výročie Slovenského národného povstania. Úvodného slova sa ujal vedúci centra Jozef Valábek spolu s predsedom Zväzu vojakov SR - klub Sereď  Ondrejom Urbanom. V príhovore pripomenuli históriu SNP, ktoré vypuklo 29. augusta 1944 ako reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Plán ozbrojeného povstania pripravovala od mája 1944 skupina dôstojníkov slovenskej armády pod vedením pplk. gšt. Jána Goliana z Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici. Prítomní boli oboznámení s povstaním, ktoré sa dotklo aj mesta Sereď. Rozprávanie bolo doplnené aj historickými fotografiami.
 
Po príhovoroch spevokol "Pohoda seniorov" odspieval niekoľko piesní a neskôr ich vystriedala skupina "Naši", ktorá hrala do tanca.
Seniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNPSeniori si pripomenuli 77. výročie SNP