Občania môžu zasielať požiadavky a pripomienky na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov.

Občania môžu zasielať požiadavky a pripomienky na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov.

Udalosti a ľudia     Trnavský samosprávny kraj    
Občania môžu zasielať požiadavky a pripomienky na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov.Občania môžu zasielať požiadavky a pripomienky na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov.