Poďakovanie

Udalosti a ľudia     obyvateľ mesta    
 
 
P O Ď A K O V A N I E
 
Ďakujem poctivej nálezkyni, ktorá v utorok 24. augusta 2021
našla moje doklady
a priniesla mi ich na moju adresu.
 
Veľké ĎAKUJEM !
 
Pavol