Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNP

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNP

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
 
Pri príležitosti 77. výročia SNP sa dňa 26. augusta v Seredi konal pietny akt kladenia vencov pri pomníku hrdinov Slovenského národného povstania. Spomienkového stretnutia sa zúčastnil primátor mesta Sereď Martin Tomčányi, viceprimátor Ľubomír Veselický, vedúca organizačného oddelenia Silvia Adamčíková, poslanci MsZ, zástupcovia Ženijného práporu v Seredi, členovia Únie vojenských veteránov, členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu vojakov SR - Klub Sereď, občania mesta a iní hostia. Výročie Slovenského národného povstania si v Seredi každoročne pripomíname slávnostným ceremoniálom a položením vencov na znak úcty tým, ktorí na Slovensku v nerovnom boji s fašistickým Nemeckom položili svoje životy.
 
Primátor v úvodnom príhovore povedal, že prešlo už 77 rokov od doby, kedy sa začalo ozbrojené povstanie slovenských povstaleckých jednotiek počas II. svetovej vojny proti nemeckým okupantom: „Slovenské národné povstanie je v slovenskej histórii výnimočným počinom a dokázalo zmobilizovať desaťtisíce ľudí. Títo ľudia, presvedčení o správnosti svojho konania, vedení túžbou po slobode a spravodlivosti čelili nielen proti početnejšej ale aj skúsenejšej nemeckej armáde. Neprípustnosť fašizmu v akejkoľvek forme je trvale platným odkazom Slovenského národného povstania. Sloboda a demokracia stála mnohé ľudské životy, rodinné tragédie, vypálenie celých obcí a mnohé ďalšie straty, s ktorými bolo ťažké sa zmierniť a prekonať ich.“
 
Dátum 29 august bude navždy veľkým medzníkom slovenskej histórie. V tento deň v roku 1944 s platnosťou od 20. hodiny podplukovník Ján Golian vydal rozkaz „Začnite s vysťahovaním“, čo bolo heslo dohodnuté na začatie povstania. Centrom povstania bola Banská Bystrica. Boje odvtedy pokračovali proti nacistom až do oslobodenia krajiny na jar 1945.  Históriu SNP počas tohtoročného spomienkového stretnutia pripomenul aj Anton Pančík - člen predsedníctva oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante, ktorý mimo iného poznamenal: „My občania Slovenska máme byť načo hrdí. Sú to naše vlastné dejiny, písané hrdinami povstania. Preto ďakujeme svojim otcom, dedom, pradedom ale aj ženám, matkám či sestrám a aktívnym ľuďom za odhodlanie, statočnosť a vôľu vytrvať v boji proti fašizmu. Pravdivú históriu treba zachovať pre budúce generácie. Vzdelaná, zdravá a sebavedomá mladá generácia je zárukou, že obete v SNP neboli zbytočné. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov bude aj naďalej dôstojne chrániť pamiatku bojovníkov za slobodu.“
 
Odkaz Slovenského národného povstania  musí ostať živý. V tomto boji padlo veľa ľudí a to len preto, aby sme my mohli žiť a mali slobodu. Primátor Tomčányi na záver svojho príhovoru povedal: „Slovenské národné povstanie ukázalo, aké je dôležité robiť náš svet lepším a spravodlivejším. Zvlášť v tejto dobe, kedy sa ozývajú hlasy extrémistov je mimoriadne potrebné, aby sme tento odkaz pripomínali našim deťom, vnúčatám i ďalším generáciám."
Pozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNPPozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNP