Posedenie pri povstaleckom guláši

Posedenie pri povstaleckom guláši

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
V sobotu 21. augusta  sa uskutočnilo tradičné posedenie členov ZV SR – klub Sereď pri guláši. Ide o podujatie, ktoré sa každoročne organizuje pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania. Pre bývalých profesionách vojakov to bola po dlhej dobe opäť príležitosť na stretnutie s priateľmi  a bývalými kolegami. Účastníkov privítal a úvodné slovo predniesol predseda klubu Ondrej Urban, ktorý povedal: „Som rád, že sme sa opäť spoločne stretli. Mnohí sme sa nevideli vyše roka, keďže nám to epidemická situácia neumožňovala. Týmto stretnutím si zároveň chceme pripomenúť 77. výročie SNP. Myslím, že si túto udalosť musíme stále pripomínať, veď  naši otcovia a dedovia riskovali a mnohí aj položili svoje životy za svoje ideály a bojovali proti režimu, ktorý tu bol.“
Po príhovore si prítomní minútou ticha uctili pamiatku zosnulých kolegov a priateľov. Súčasťou podujatia bolo aj blahoželanie jubilantom a oboznámenie sa s novinkami z vojenskej oblasti. Potom si už všetci pochutnali na špičkovom povstaleckom guláši a zaspomínali si na časy, keď v seredských kasárňach spoločne slúžili.
Posedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom gulášiPosedenie pri povstaleckom guláši