Program mestského múzea Sereď na mesiac september

Program mestského múzea Sereď na mesiac september

Kultúra a divadlo     Mária Diková    

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

OtvÁracIE hodINY: MÁj - SEPTEMBER: Ut–So, 10°° - 18°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk, facebook

 

Program na mesiac SEPTEMBER 2021

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY

RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ

 

 

EXPONÁT MESIACA:

 

Kovové hodiny s budíkom

Hodiny na obdĺžnikovom podstavci z prvej polovice 20. storočia

z obchodu hodinára a zlatníka Michala Mayera zo Serede n/Váhom

Exponát do zbierok mestského múzea darovala Marta Šimeková z Vlčkoviec

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA VÝSTAVY:

IN FANTASY MOOD

MAGDA VRÁBELOVÁ

Výstava fotografií autorky Magdy Vrábelovej,

Výstava v spolupráci s Fotoklubom Galanta

Výstava potrvá od 1. 9. 2021 - 2. 10. 2021

-------

PODUJATIA V BASTIÓNE KAŠTIEĽA:

 

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

18. 9. 2021 o 16.00 hod. Koncert historickej hudby (v bastióne kaštieľa)

ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM

Villanelle di Luca Marenzio

18. 9. 2021 o 17.00 hod. Prednáška z histórie mesta (v bastióne kaštieľa)

PhDr. EVA VRABCOVÁ

Spolky v Seredi

Pripravujeme v októbri: - Výstavu z tvorby reštaurátora Mgr. Františka Šmigrovského

Program mestského múzea Sereď na mesiac septemberProgram mestského múzea Sereď na mesiac septemberProgram mestského múzea Sereď na mesiac september