Chodníky rekonštruujeme postupne, hovorí Marián Šišo

Chodníky rekonštruujeme postupne, hovorí Marián Šišo

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Toto leto v Seredi je v znamení opráv chodníkov. Najbližšie budú chodci musieť strpieť znížené pohodlie pri prechádzaní Cukrovarskou ulicou v okolí bývalej Vravy a tiež ulicou D. Štúra pri svetelnej križovatke.
 
Najprv chodníky, potom zeleň
Po vynovení Cukrovarskej v časti od Fándlyho po D. Štúra, časti Čepenskej, časti Trnavskej, A. Hlinku, časti M. R. Štefánika, ulice SNP a peších trás v Zámockom parku, sa na rad dostávajú ďalšie komunikácie. „V najbližších dňoch začíname podľa plánovaného harmonogramu vymieňať povrch aj na časti chodníka na ulici D. Štúra, ktorá plynulo nadväzuje na už vynovenú časť tejto trasy od Cukrovarskej ulice,“ vysvetlil vedúci oddelenia rozvoja mesta Marián Šišo.
 
Celkom príjemnou zmenou prejde aj časť Cukrovarskej v okolí bývalého obchodu Vrava. „Nakoľko sa nám vo verejnej súťaži na rekonštrukcie chodníkov podarilo ušetriť približne 100-tisíc eur oproti plánovanej sume, púšťame sa aj do revitalizácie tohto priestranstva,“ objasnil. Toto priestranstvo dostane povrch zo zámkovej dlažby a po ukončení stavebnej časti prác bude pripravené na následnú novú výsadbu. Túto už odborne naplánuje Oddelenie životného prostredia a vo vhodnom vegetačnom období zabezpečí aj realizáciu.
 
Rekonštrukcie 2021 sa ukončia trasou do Zámockého parku
K posledným opravám tohto leta bude patriť Parková ulica. Jej chodníky dostanú novú zámkovú dlažbu a samotná komunikácia asfaltový povrch.
 
Čadičové obrubníky na Cukrovarskej zostali. Nedostatky hláste úradu
Pred dvomi rokmi vynovila Energetika Sereď, s.r.o. časť chodníka na Cukrovarskej, v križovatke s Fándlyho ulicou. Časť čadičového obrubníka, prislúchajúci k tomuto chodníku, je dnes poškodená nevhodným parkovaním áut.
 
Nadväzujúcej časti chodníka, ktorú mesto vynovilo tento rok, taktiež ponechali úsek pôvodného obrubníka. „Nebola potrebná jeho výmena, nakoľko staré čadičové obrubníky budú slúžiť dlhšie, než by slúžili akékoľvek iné, ktoré dnes ponúka trh. Niektoré kusy potrebujú výmenu, no keďže ešte ani jeden chodník zatiaľ neprešiel fázou spätných úprav, a teda sme stále v neukončenom procese, tak všetky nedostatky vieme u dodávateľa prác pred kolaudáciou vyriešiť k spokojnosti občanov. Je pritom dôležité, aby podnety a zistenia nahlasovali občania priamo k nám na mestský úrad,“ vysvetlil Marián Šišo. Všetky kontakty na zamestnancov sú verejne prístupné na https://www.sered.sk/s173_kompletny-zoznam-kontaktov  
 
Medzi priority 2022 patrí napríklad Mlynárska, či Podzámska
Vždy rok vopred si oddelenie rozvoja mesta chystá zoznamy ulíc, ktoré by mohli byť rekonštruované v nasledujúcom období. Podnety získavajú aj priamo od Seredčanov. „V závislosti od štedrosti rozpočtu na nasledovný rok môžeme plánovať investície. Radi by sme obnovili všetky problematické chodníky aj cesty k spokojnosti obyvateľov, no dá sa to jedine postupne,“ vysvetlil Šišo. Medzi priority na 2022 uviedol napríklad chodníky na uliciach Železničná, Cukrovarská od ul. Mládežnícka, D. Štúra, Podzámska, Pivovarská, Legionárska, Krásna, F. Krála, Trnavská, či Družstevná. Cestné komunikácie na zozname sú okrem iných napríklad  Mlynárska, Podzámska, Novomestská – pokračovanie, priečne ulice k Tehelnej ulici (Krátka, Krížna, Sládkovičova, Pionierska, Mierová), ďalej Družstevná, Lipová alebo aj Školská. „Tieto priority budeme koncom roka predkladať na schválenie Komisií rozvoja mesta a následne seredskému zastupiteľstvu. To bude odsúhlasovať finančné prostriedky na samotné rekonštrukcie a opravy v meste Sereď a v tomto kroku vedia mestskí poslanci ovplyvniť aj finálne znenie ulíc, ktoré sa budú o rok opravovať,“ uzavrel Marián Šišo.
 
Mesto Sereď ďakuje svojim občanom za trpezlivosť a pochopenie počas celej doby rekonštrukcie mestských komunikácií.
  
Túto časť chodníka na Cukrovarskej opravila pred dvoma rokmi Energetika Sereď. Čadičové obrubníky tu poškodzujú nesprávne odparkované autá. V tomto úseku chodníka nadviazalo mesto na predchádzajúce opravy chodníka. Betónové cestné obrubníky siahajú cez úsek zaparkovaných áut, ďalej nadväzujú na úsek pôvodného čadičového obrubníka.Pešie trasy v okolí bývalej Vravy dostanú zámkovú dlažbuPešie trasy v okolí bývalej Vravy dostanú zámkovú dlažbuPešie trasy v okolí bývalej Vravy dostanú zámkovú dlažbuZámkovú dlažbu dostane aj táto časť D. Štúra. Nadväzuje na Cukrovarskú ulicuPešie trasy v okolí bývalej Vravy dostanú zámkovú dlažbuVynovený chodník na M.R.Štefánika