Teen Challenge Slovakia, n. o. - informácia o použití dotácie.

Občania a občianske združenia     Teen Challenge Slovakia    
Finančné prostriedky z dotácie mesta Sereď zo zmluvy č. 87/2021 sme použili v súlade s touto zmluvou v plnej výške (100%) na nákup potravín, drogérie a kancelárskych potrieb na zabezpečenie chodu zariadení Resocializačného strediska pre mužov "Teen Challenge Slovakia, n.o." Centrum pre deti a rodiny a Domova na pol ceste "Progress".
Žiadne financie neboli použité na iné účely.
 
Za poskytnutú dotáciu sme vám veľmi vďační, tieto financie nám pomohli zabezpečiť chod zariadenia.
Ďakujeme.