Pozvánka na vernisáž výstavy „Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu“

Pozvánka na vernisáž výstavy „Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu“

Kultúra a divadlo     Múzeum holokaustu v Seredi    
V spolupráci s Bruno Walter Musiktage
a Veľvyslanectvom Spolkovej republiky Nemecko Bratislava
 vás srdečne pozývame na vernisáž výstavy
 
 „Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu“
a koncert
Imricha a Pavla Farkašovcov
 
Podujatie sa uskutoční pri príležitosti pamätného dňa genocídy Rómov počas holokaustu
v priestoroch SNM-MŽK-Múzea holokaustu v Seredi,
2. augusta 2021, o 17:00 hodine.
 
Záštitu nad výstavou prevzal Jozef Viskupič, župan Trnavského samosprávneho kraja.
Prosíme o potvrdenie Vašej účasti na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo uvedené v elektronickom podpise.
 
Prosíme všetkých návštevníkov, aby dodržiavali hygienické opatrenia a mali prekryté horné dýchacie cesty. Nenahlásení účastníci nebudú vpustení do areálu SNM-MŽK-Múzea holokaustu v Seredi.
 
Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas na zverejňovanie fotografií z podujatia.
Vernisáž výstavy „Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu“