Kuchynský bioodpad: separujeme stále výborne, mesto pridáva nové, aj väčšie nádoby na sídliská

Kuchynský bioodpad: separujeme stále výborne, mesto pridáva nové, aj väčšie nádoby na sídliská

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Separovanie kuchynských odpadov sa stretáva s veľkým pochopením Seredčanov. Odpad odovzdávajú čistý bez obalov a sáčikov. Mesto zabezpečilo v poradí tretie rozširovanie počtu stojísk, kde odpady odovzdáte. Zároveň pristúpilo k zámene 120-litrových nádob za väčšie 240-litrové na jedenástich adresách. Pozrite si aktualizovanú mapu umiestnenia nádob na kuchynský odpad v Seredi.
 
Tri štvrtiny domácností z bytov už separuje BRKO
Od začiatku spustenia služby odovzdávania kuchynských zvyškov rastlinného aj živočíšneho pôvodu (BRKO) uplynul polrok a mesačne sa objem odovzdávaných bioodpadov navyšuje. Seredčania nahlasujú oddeleniu životného prostredia mesta adresy, kde sú nádoby permanentne preplnené (kontakt: zuzana.vohlarikova@sered.sk). Dnes na sídliskách nájdete umiestnených 75 nádob, chýbajú teda ešte v 24 kontajnerových stojiskách. Mesto súčasne rokuje o možnostiach zberu kuchynských odpadov aj od rodinných domov.
 
Fúj, sú v tom červíky a smrdí to
Občania sa obracajú na mestský úrad aj s problémom, že sa v hnedých nádobách množí rôzny hmyz. Pravdou je, že v horúcich letných dňoch sú v nádobách s bioodpadom priam ideálne podmienky na množenie sa hmyzu rôzneho druhu. Netreba to však brať ako prekážku pri separovaní. Príroda si robí len svoju prácu tak, ako má. Zápach z nádob je súčasť života biohmoty. Ani na dedinských záhradách pri komposte či hnojových jamách nie je vzduch prevoňaný fialkami. Keď teploty vonku klesnú, život pod pokrievkou hnedých nádob sa spomalí a nežiadúce efekty sa znížia na vydržateľné minimum.
 
Hnedé nádoby čistia každý týždeň
Zberová spoločnosť raz týždenne berie plnú hnedú nádobu z vášho kontajnerového stojiska a vymieňa ju za čistú, ktorá prešla hygienizáciou.
 
Čo je cieľom zberu kuchynských odpadov?
Ubrať zo zmesového odpadu, teda z čiernych nádob, čo najviac recyklovateľných položiek. Kuchynský odpad, sklo, papier, plast. Jedlé oleje, šatstvo, elektro, stavebný odpad. Toto všetko má možnosť byť druhotne zhodnotené, ak je oddelené od ostatných zložiek a uložené na správnom mieste. Čo sa nevytriedi, putuje na skládku odpadov a odpady sa už čoskoro stanú extrémne drahé. Poplatky za smeti sa budú navyšovať, čo pocíti každý občan.   
 
Čo je vyšším cieľom? 
Netvoriť odpady. Kuchynské zbytky zredukovať na potrebné minimum. Koľko jedla denne vyhadzuje vaša domácnosť? Koľko zmesového odpadu vyprodukujete za týždeň? Musíme si uvedomiť, že cieľom našej éry už nemôže byť „obyčajné“ triedenie odpadov, ale ich NEVYTVÁRANIE. Pokúsme sa spoločne začať tvoriť menej odpadov. Začať musíme každý sám od seba a ak budeme pri tom motivovať aj svoje okolie, pôjde to ešte lepšie. Uvedomme si, že nepotrebujeme mať veľa, stačí vedieť mať dosť. 
Kuchynský bioodpad: separujeme stále výborne, mesto pridáva nové, aj väčšie nádoby na sídliskáKuchynský bioodpad: separujeme stále výborne, mesto pridáva nové, aj väčšie nádoby na sídliská