Takto separujeme v Seredi: nesprávne ukážky z mesta a prečo poplatky za smeti budú rásť

Takto separujeme v Seredi: nesprávne ukážky z mesta a prečo poplatky za smeti budú rásť

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Mesto Sereď vydalo Manuál správneho separovania odpadov v Seredi. Sklo, papier, plasty, zmesový odpad, kuchynský odpad, oleje, šatstvo, elektro. Takmer všetok odpad sa dá bezplatne odložiť na správne miesto a okrem nevytriedeného zmesového odpadu sa dá druhotne využiť. Z praxe však vyplýva, že niektorí Seredčania nevedia triediť svoje odpady dodnes. Pozrite si fotky z ulíc Legionárska, A. Hlinku a Dolnomajerská.
 
Za čo to vlastne platíme?
Platíme len za odvoz nevytriedeného komunálneho odpadu, teda za čierne nádoby. To je všetko. V Seredi je to osem centov na deň, čo je 29,64 eur na osobu a rok. Za sklo, papier a plasty neplatíme skutočne nič. O ich zber a zhodnotenie sa stará Organizácia zodpovednosti výrobcov. Ak však nedbalosťou či zámerne znehodnocujeme obsah žltých, modrých, či zelených zberných nádob, poplatky narastajú.
 
Zberová spoločnosť, ak nájde v plastoch sklo, v skle detské plienky, či v papieri dámske svetre, prehodnotí celý obsah a namiesto faktúry „bezplatne“ dostane mesto faktúru podľa váhy odpadu. Mohol byť zadarmo, no miešaním separátov si skóre kazíme.
 
Koľko nás stoja smeti?
Cena uloženie tony zmesového komunálneho odpadu je pri súčasnej miere separovania Seredčanmi 22 eur, plus zmluvné poplatky. Treba sa pripraviť aj na to, že cena odpadov bude z roka na rok narastať. Radikálne. Európska komisia totiž smeruje členské štáty k ekologizácií a vytvára tlak, aby sa odpady stali luxusom, ktorý si nebudeme môcť dovoliť.
 
Ako platiť menej?  
Treba myslieť v prvom rade na to, že najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Takže nekupujme zbytočnosti, trendové a módne výstrelky, ktoré nás aj tak o pár dní, či týždňoch omrzia a vyhodili by sme ich. Používajme veci opakovane, napríklad nákupné sáčiky, tašky, fľaše, obaly a iné. Dajme veciam druhú šancu – opravujme, odovzdajme, darujme, požičajme, zdieľajme. Napríklad špeciálne vytvorené miesto na seredskom zbernom dvore na Cukrovarskej ulici je určené práve na odovzdanie nepotrebných vecí, ktoré si môžete bezplatne odniesť, a tým im dať druhú šancu na využitie.  Ak už odpad vznikne, separujme. Čím menej vyseparujeme, tým vyššie náklady spôsobíme mestu, čo sa premietne do poplatkov.
Takto separujeme v Seredi: nesprávne ukážky z mesta a prečo poplatky za smeti budú rásťTakto separujeme v Seredi: nesprávne ukážky z mesta a prečo poplatky za smeti budú rásťTakto separujeme v Seredi: nesprávne ukážky z mesta a prečo poplatky za smeti budú rásťTakto separujeme v Seredi: nesprávne ukážky z mesta a prečo poplatky za smeti budú rásťTakto separujeme v Seredi: nesprávne ukážky z mesta a prečo poplatky za smeti budú rásťTakto separujeme v Seredi: nesprávne ukážky z mesta a prečo poplatky za smeti budú rásťTakto separujeme v Seredi: nesprávne ukážky z mesta a prečo poplatky za smeti budú rásťTakto separujeme v Seredi: nesprávne ukážky z mesta a prečo poplatky za smeti budú rásťTakto separujeme v Seredi: nesprávne ukážky z mesta a prečo poplatky za smeti budú rásťTakto separujeme v Seredi: nesprávne ukážky z mesta a prečo poplatky za smeti budú rásťTakto separujeme v Seredi: nesprávne ukážky z mesta a prečo poplatky za smeti budú rásťTakto separujeme v Seredi: nesprávne ukážky z mesta a prečo poplatky za smeti budú rásť