Bezpečne v komunite Sereď: správa z programu ochrany verejného zdravia za prvý polrok 2021

Bezpečne v komunite Sereď: správa z programu ochrany verejného zdravia za prvý polrok 2021

Bezpečnosť     združenie STORM    
VÝSLEDKY MESTO SEREĎ
počet zrealizovaných pravidelných zberov pracovníčkami združenia 6 zberov
počet zlikvidovaných injekčných striekačiek pracovníkmi 8 ks
počet zlikvidovaných injekčných striekačiek na základe podnetu obyvateľov 8 ks
počet zlikvidovaných injekčných striekačiek v spolupráci s užívateľmi drog 28 273 ks
lokality, v ktorých boli injekčné striekačky nájdené: Železničná stanica, ulica Dionýza Štúra, Šintava
 
Ak nájdete voľne pohodenú striekačku, kontaktujte Združenie STORM:
www.zdruzeniestorm.sk
FB: Združenie STORM
FB: Bezpečne v komunite Sereď
kontaktné centrum ZÓNA Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď (poliklinika Sereď)
tel.: +421 917 816 654
 
Pozrite si kompletnú správu:
http://www.seredskenovinky.sk/pictures/web/files/bezpečne_v_komunite_SERED_1_.pdf
Bezpečne v komunite Sereď: správa z programu ochrany verejného zdravia za prvý polrok 2021