Hádzanársky kemp pre žiačky a dorastenky

Hádzanársky kemp pre žiačky a dorastenky

Šport     Mgr. Milan Novák    
August:
2. 8. - prvé stretnutie o 17.00 - multifunkčné ihrisko ZŠ J. Fándlyho
3. – 6. 8.   od 10.00 – 12.00 – podľa počasia, ZŠ, kemping
                   od 17.00 multifunkčné ihrisko ZŠ J. Fándlyho          
9.- 14. 8.   sústredenie Skalka
16. 8. – 31. 8. o 17.00 tréningy na ZŠ J. Fándlyho
dopoludnia od 10.00 – podľa počasia: bicykle, kemping, opekačka
 
Turnaje – podľa ponuky
 
Ak máte záujem, aby vaše dieťa športovalo, môžete ho prihlásiť 3. 8. o 17.00 – multifunkčné ihrisko ZŠ J. Fándlyho Sereď, alebo
kontakt: Mgr. Milan Novák  -    0904569348
Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie SPP
Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore mesta Sereď
Hádzanársky kemp pre žiačky a dorastenky